[PM] Bereikbaarheid centrum Strombeek wordt groot probleem

Persbericht, 31 maart 2017

Schepencollege geeft foutieve cijfers

De krant Het Nieuwsblad brengt vandaag een artikel over het gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum van Strombeek en de bekommernissen ter zake van de N-VA-fractie. De fractie Vernieuwing deelt deze ongerustheid en heeft daarover de voorbije jaren en maanden al heel wat vragen gesteld in de gemeenteraad. De ongerustheid leeft evenzeer bij de Strombeekse handelaars, die vrezen voor het voortbestaan van hun zaak.

Omwille van de grote parkeerdruk in Strombeek en de bereikbaarheid van het Cultuurcentrum bestonden er in de jaren ’90 plannen voor een ondergrondse parkeergarage onder het Gemeenteplein. Daarvan was door de gemeentelijke urbanist zelfs een maquette gemaakt, die jarenlang op het gemeentehuis te bekijken was.

Onder invloed van de (groene) ontwerper van het Masterplan voor Strombeek werden deze plannen evenwel door het vorige en huidige schepencollege opgeborgen. Niet alleen werden er plannen getekend voor de heraanleg van het centrum van Strombeek-Bever zonder parkeergarage, bovendien werd beslist om het aantal parkeerplaatsen op en rond de beide centrumpleinen sterk te reduceren.

Het openbaar onderzoek over deze plannen (in het kader van Aquafin) liep tot woensdag jl. Helaas werden (tegen alle gebruiken in) de gemeenteraadsleden op geen enkel moment betrokken bij de totstandkoming van deze plannen. Bovendien ontbrak ook in de teksten iedere uitleg over de reductie van het aantal parkeerplaatsen. Onder onze druk maakte het schepencollege op de gemeenteraad van december een U-bocht en kondigde men aan dat er toch gewerkt zou worden aan een ondergrondse parkeergarage. Maar dat blijkt helemaal niet uit de plannen die werden voorgelegd in het (hernomen) openbaar onderzoek en die binnenkort moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Wij hadden om die reden de zaak opnieuw geagendeerd op de jongste gemeenteraad (23 maart) met de vraag naar de precieze evolutie van het aantal parkeerplaatsen. Schepen van mobiliteit Paul Hermans maakte de raadsleden wijs dat het aantal plaatsen licht zou stijgen, maar hij gaf foutieve cijfers (blz. 2 van bijlage 2). Wij hebben deze cijfers inmiddels nagetrokken en stellen een daling vast van minstens 60 parkeerplaatsen. Wij hebben dit aangeklaagd in een uitgebreid bezwaarschrift.

Concreet komen we tot volgend overzicht:

Indien het schepencollege de plannen handhaaft, wordt het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Strombeek dus met ruim een zesde gereduceerd, terwijl er nu al een bijzonder groot parkeerprobleem bestaat in Strombeek. Voor Vernieuwing kan het niet dat deze plannen worden goedgekeurd zonder dat er duidelijkheid is over de komst van een ondergrondse parkeergarage. Beloftes over onderzoek ter zake zijn voor ons absoluut niet voldoende.

Tijdens de eerste fase van het openbaar onderzoek (dat wegens procedurefouten moest worden hernomen) werd ook een uitgebreid bezwaarschrift ingediend door 19 Strombeekse handelaars. Die verwijzen daarin naar het richtinggevend gedeelte van het mobiliteitsplan, waarin gesteld wordt dat het parkeeraanbod identiek moet blijven. Dit plan is bindend voor het college, waardoor een sterke reductie van het aantal parkeerplaatsen niet is toegelaten. Het gemeentebestuur riskeert bijgevolg dat de voorliggende plannen zullen worden aangevochten door de handelaars, die terecht strijden voor hun broodwinning.

Vernieuwing vraagt het college bijgevolg zijn huiswerk over te doen.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Bijlage:

Extra agendapunt parkeerproblematiek Strombeek 23 maart 2017 + Antwoord van schepen Mobiliteit Paul Hermans
Bezwaarschrift Vernieuwing maart 2017
Bezwaarschrift handelaars najaar 2016

Facebooktwitter