Plannen parking C : Grimbergen dringt aan op overleg

GRIMBERGEN – Parking C op grondgebied Grimbergen. Het Brussels gewest kondigde in het voorbije weekend aan dat Parking C, gelegen op Grimbergs grondgebied, de ideale plaats zou zijn voor een nieuw nationaal sportstadion, ter vervanging van het Koning Boudewijnstadion. Uit de pers blijkt vandaag dat deze plannen gunstig worden onthaald door premier Elio Di Rupo en minister-president Kris Peeters.

De gemeente Grimbergen betreurt dat zij over deze ontwikkeling niet werd geconsulteerd.

Burgmeester Marleen Mertens: “Nochtans werd aan de Vlaamse regering, het Brussels Gewest, het stadsbestuur van Brussel en de verantwoordelijken van de vzw Tentoonstellingsparken herhaaldelijk gevraagd om met Grimbergen te overleggen”.

Grimbergen heeft steeds gevraagd om bij een mogelijke invulling van deze site rekening te houden met de draagkracht van de omgeving. Zo werd duidelijk gesteld dat een grootschalig shoppingcenter er uit den boze is en werd aangedrongen op een gemengde activiteit, waarbij de ruimte mogelijk zou gebruikt worden als overstapparking, voor sociaal-culturele voorzieningen, voor kantoren…
De realisatie van een nieuwe voetbaltempel op Parking C, is niet noodzakelijk in tegenstrijd met de verwachtingen van Grimbergen. Toch wenst het college van burgemeester en schepenen te benadrukken dat de huidige parkeercapaciteit minstens gehandhaafd moet worden. In het licht van de ingebruikneming van de in opbouw zijnde evenementenhal, die plaats biedt aan 18.000 toeschouwers en van het Brusselse NEO-project is dit onontbeerlijk. Verder moet het duidelijk zijn dat Grimbergen de ordehandhaving rond een dergelijke infrastructuur niet kan verzekeren en dat de veiligheid en de rust van de omwonenden gegarandeerd moeten worden door het afzetten van de nabije woonstraten bij sport- en andere evenementen. Het valt ook af te wachten hoe men de verkeersstromen in goede banen denkt te leiden. In het kader een ruimer toekomstgericht mobiliteitsbeleid blijft voor Grimbergen de realisatie van een verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer in de omgeving van de site een absolute noodzaak.

“Het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen wenst dan ook uitdrukkelijk betrokken te worden bij elk verder overleg over deze of andere plannen betreffende de invulling van Parking C”, aldus Burgemeester Marleen Mertens

Eerder al had oppositiepartij Vlaams Belang gereageerd op de berichten. Volgens Senator en gemeenteraadslid Bart Laeremans (Vlaams Belang en Vernieuwing) hoort een Nationaal voetbalstadion thuis in Brussel, niet in Grimbergen

Bart Laeremans : “Het is niet de eerste keer dat deze plannen opduiken. In de aanloop van de kandidaatstelling voor het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 circuleerde Parking C reeds als mogelijke locatie, naast Schaarbeek Vorming. Het Vlaams Belang heeft zich toen van meet af aan scherp tegen de piste van Parking C verzet, omdat de inplanting van zo’n gigantisch stadion annex aanhorigheden alleen maar zal leiden tot de verdere verstedelijking en verBrusseling van Strombeek-Bever. Bovendien is deze locatie ook om verkeerstechnische redenen (vlak naast de overbelaste noorderring) absoluut ongeschikt. Schaarbeek-Vorming biedt daarentegen het grote voordeel van de nabijheid van een treinverbinding “.

Het Vlaams Belang hekelt ook de respectloze manier waarmee Brussel zomaar beslist over de bouw van dit mega-complex, zonder dat het Vlaams gewest hierin gekend is. Ook het gemeentebestuur van Grimbergen werd hierbij niet betrokken. Brussel wentelt zijn problemen andermaal eenzijdig af op de Vlaamse Rand.

Datum publicatie: 28 mei 2013
Bron: Het Nieuwsblad

Facebooktwitter