[PM] Persvoorstelling Lijst Vernieuwing

16 oktober 2011 in de Charleroyhoeve Grimbergen

Een nieuwe lijst …

_DSC1063Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 behaalde het Vlaams Belang in Grimbergen bijna 22% van de stemmen en was hiermee de tweede grootste partij. We stegen met ruim 8% ten opzichte van de verkiezingen van 2000 en behaalden 7 zetels op 31 raadsleden (+3).

Lijsttrekker Bart Laeremans behaalde een persoonlijk succes met 2395 voorkeurstemmen of ruim 1000 stemmen meer dan de zetelende burgemeester.

De afgelopen vijf jaren voerde de Vlaams Belangfractie een stevige en tegelijk ook constructieve oppositie, maar we stellen vast dat dit absoluut niet geleid heeft tot een grotere alertheid bij het bestuur of tot een beter beleid.

Het beleid van de CD&V-N-VA/VLD-meerderheid wordt integendeel gekenmerkt door verregaand amateurisme, gebrek aan visie, gebrek aan respect voor de burgers en door de onwil om een aantal prangende problemen in onze gemeente aan te pakken. Dat is bij uitstek het geval op vlak van de woonproblematiek.persvo1

Het beleid inzake ruimtelijke ordening getuigde van een ontstellend gebrek aan deskundigheid en van de afwezigheid van iedere ruimtelijke termijnvisie voor onze gemeente. Meest in het oog springend was de pijnlijke belangenvermenging in hoofde van de schepen van ruimtelijke ordening in het dossier van de Potaarde.

Mede omwille van dit hoogst amateuristisch beleid en zeker ook omwille van de uitdrukkelijke vraag van vele Grimbergenaars aan Bart Laeremans om te kandideren voor het burgemeesterschap, hebben wij beslist met een “open lijst” naar de verkiezingen te trekken. Dat betekent dat we zullen opkomen met een naam die niet verwijst naar een nationale politieke partij. De acht Vlaams Belangmandatarissen verloochenen daarbij hun identiteit niet, maar willen met een breed gedragen project en samen met een grote groep onafhankelijke kandidaten een alternatief bieden voor het huidige bestuur. Een aantal van deze kandidaten zullen vooraan deze lijst een plaats krijgen. We willen aantreden met een ijzersterke ploeg, die in staat is Grimbergen op een behoorlijke wijze te besturen. Vandaag stellen een eerste groep onafhankelijke kandidaten zich aan u voor.

_DSC1062Met onze naam willen we meteen ook een krachtig signaal geven: Grimbergen heeft nood aan een geheel nieuwe bewindsploeg, die de ambitie en de drijfveer heeft om recht te trekken wat de voorbije jaren is kromgegroeid en die van Grimbergen opnieuw een gemeente maakt waar men met fierheid over kan spreken. Het gaat over een positief en opbouwend project waar we ons met hart en ziel voor willen inzetten.

De lijst is nog niet gefinaliseerd. Ze staat nog steeds open voor mensen met een andere politieke achtergrond en leden van andere partijen. Zeker de lokale N-VA, die in Grimbergen geen verkozenen of gekende mensen heeft, kan voor ons in aanmerking komen om dit project mee gestalte te geven, ook al maken ze formeel deel uit van de meerderheidsploeg. Het is immers wenselijk dat de Vlaamsgezinde krachten gebundeld worden. We stelden reeds enkele maanden geleden voor om samen te werken. We steken opnieuw de hand uit naar de lokale afdeling, maar wij vrezen dat zij van hun partijleiding niet zullen mogen meewerken.

Belangrijkste krachtlijnen:

1.Vlaamse gemeente

2. Betaalbaar wonen

3. Groene en landelijke gemeente

4. Veilige gemeente

5. Kwalitatief bestuur – propere handen

Facebooktwitter