Overleg nodig over Parking C

GEMEENTE KANT ZICH NIET TEGEN NIEUW STADION MAAR STELT WEL VOORWAARDEN

Vlaanderen kan het gebied nuttiger invullen. bovendien is de locatie absoluut ongeschikt, zo vlakbij de overbelaste noorderring Bart Laeremans (Vlaams Belang)
Grimbergen heeft altijd gevraagd om bij een mogelijke invulling van de site rekening te houden met de draagkracht van de omgeving Burgemeester Marleen Mertens (CD&V)

De plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het nieuwe nationale stadion te bouwen op de terreinen van Parking C in Grimbergen lokken gemengde reacties uit. De gemeente Grimbergen reageert gematigd positief maar dringt wel aan op overleg. “Vooral voldoende parkeergelegenheid, een vlotte verkeersafwikkeling en de rust van de omwonenden zijn voor ons essentieel”, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). Oppositiepartij Vlaams Belang is absoluut tegen. “Een nationaal stadion hoort thuis in Brussel, niet in Grimbergen”, klinkt het.

Het Brussels gewest kondigde het voorbije weekend aan dat Parking C, gelegen op Grimbergs grondgebied, de ideale plaats zou zijn voor een nieuw nationaal sportstadion ter vervanging van het Koning Boudewijnstadion. De gemeente Grimbergen betreurt dat zij hierover niet werd geconsulteerd.

Burgemeester duidelijk

“Nochtans werd aan de Vlaamse regering, het Brussels Gewest, het stadsbestuur van Brussel en de verantwoordelijken van de vzw Tentoonstellingsparken herhaaldelijk gevraagd om met Grimbergen te overleggen”, legt burgemeester Marleen Mertens uit. “Grimbergen heeft altijd gevraagd om bij een mogelijke invulling van die site rekening te houden met de draagkracht van de omgeving. Zo werd duidelijk gesteld dat een grootschalig shoppingcenter er uit den boze is. We hebben aangedrongen op een gemengde activiteit, waarbij de ruimte mogelijk zou gebruikt worden als overstapparking, voor sociaal-culturele voorzieningen of voor kantoren.” Mertens wil echter niet gezegd hebben dat Grimbergen zich kant tegen de realisatie van een nieuwe voetbaltempel op Parking C. “We willen wel een aantal voorwaarden vervuld zien. De huidige parkeercapaciteit moet bijvoorbeeld minstens gehandhaafd worden. In het licht van de ingebruikname van de nieuwe evenementenhal, die plaats biedt aan 18.000 toeschouwers, en van het Brusselse NEO-project is dat echt onontbeerlijk. Voorts moet het duidelijk zijn dat Grimbergen de ordehandhaving rond een dergelijke infrastructuur niet kan verzekeren. De veiligheid en de rust van de omwonenden moet ook gegarandeerd worden door het afzetten van de nabije woonstraten bij sport- en andere evenementen. Het valt ook af te wachten hoe men de verkeersstromen in goede banen denkt te leiden. De realisatie van een verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer in de omgeving van de site blijft voor ons op termijn een absolute noodzaak.”

Oppositie ziet enkel nadelen

Het gemeentebestuur staat erop dat het bij elk verder overleg over deze of andere plannen betreffende de invulling van Parking C betrokken wordt. Oppositiepartij Vlaams Belang is intussen niet te spreken over de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “De stad Brussel is weliswaar grotendeels eigenaar van dat 27 hectare groot terrein, maar dat betekent nog niet dat Brussel zomaar eenzijdig aan Grimbergen en aan Vlaanderen kan opleggen wat de ruimtelijke toekomst van dat gebied moet zijn”, zegt Bart Laeremans. “Vlaanderen kan het gebied een veel nuttiger invulling geven. Een nationaal stadion hoort thuis in Brussel, niet in Grimbergen. De inplanting van zo’n gigantisch stadion en al wat erbij hoort zal alleen maar leiden tot de verdere verstedelijk van Strombeek-Bever. Bovendien is de locatie ook absoluut ongeschikt omdat ze gelegen is vlak naast de overbelaste noorderring. Brussel wentelt zijn problemen andermaal eenzijdig af op de Vlaamse Rand.”

Datum publicatie: 28 mei 2013
Bron: Het Laatste Nieuws
Editie: De Ring-Brussel

Facebooktwitter