Overdracht van de Grimbergse recyclageparken naar INCOVO

In haar beleidsnota 2019-2024 gaf het bestuur al aan het zwerfvuil en sluikstorten efficiënter te willen aanpakken door onder meer de inzet van een mobiel camerasysteem en het hanteren van GAS-boetes.

Gezien de enorme investeringen die een verdere eigen uitbating van onze containerparken met zich mee zou brengen, werd er eveneens beslist om het beheer ervan over te dragen aan een dienstverlenende afvalintercommunale. Er werd in het verleden immers nauwelijks geïnvesteerd in de Grimbergse recyclageparken.

In lijn met het Vlaams regeerakkoord bracht de zoektocht ons naar de meest geschikte partner, intercommunale INCOVO.

Een samenwerking met INCOVO lost niet alleen het probleem van het afvalbeheer door onze recyclageparken op, INCOVO biedt tevens een beproefd dienstverleningspakket aan op gebied van camerabewaking, sluikstort, sensibilisering en handhaving. Samenwerken met INCOVO helpt ons om enkele zeer cruciale doelstellingen te realiseren en neemt de taak rond afval en zwerfvuil over van de gemeente. Hierdoor kunnen wij als gemeente bijkomend inzetten op het luik zwerfvuil. 

Gezien er in het verleden nauwelijks geïnvesteerd werd in onze containerparken, zou een verdere uitbating in eigen beheer aanzienlijke kosten met zich meebrengen

Yves Verberck, Schepen van Afvalbeleid

INCOVO is bereid om de volledige inrichting van het recyclagepark op de Humbeeksesteenweg op zich te nemen en de nodige subsidies ter modernisering van het park aan te vragen. Wij hopen in 2021 te kunnen opstarten.

Het kleinere recyclagepark in Strombeek-Bever zal helaas verdwijnen, maar onze bewoners zullen binnen een straal van 1 km op het grotere containerpark van Koningslo (Vilvoorde) terecht kunnen. Voor het overige verandert er voor onze inwoners niets, aangezien INCOVO op quasi dezelfde manier werkt en bovendien identieke tarieven hanteert. Grimbergenaars zullen bovendien met hun afval ook terecht kunnen op de recyclageparken van Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst.

Want een propere gemeente willen we toch allemaal?!

Containerpark Grimbergen
Facebooktwitter