Opwaardering poel voormalig OCMW-bosperceel in de Slikkestraat te Humbeek

Diep gelegen in het voormalig OCMW-bosperceel in de Slikkestraat te Humbeek, ligt een poel die sedert de uitgraving ervan nooit werd onderhouden. Deze poel is volledig dichtgeslibd en toegegroeid.

Via een aanbestedingscontract met Regionaal Landschap Brabantse Kouters heeft de gemeente een jaarlijks onderhoudscontract afgesloten teneinde deze poel te ruimen en terug levensvatbaar te maken.

Wij hopen om binnen een redelijke termijn ook de blinde vlekken gelegen op en rond deze percelen opgewaardeerd te krijgen, zodat er een volwaardig bos kan ontstaan.

Opwaarderingswerken aan de poel in de Slikkestraat

“Na het opnieuw levensvatbaar maken van deze poel en het opwaarderen van de blinde vlekken op en rond de poel, hopen we dat hier een volwaardig bos kan ontstaan.”

Yves Verberck, Schepen van Leefmilieu

Facebooktwitter