Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan Vaartdijk Borgt

De gemeente is van start gegaan met de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Vaartdijk Borgt’. Het gaat om de site tussen de huidige woonkern van de oude Borgt en het kanaal. De gemeente wenst met de opstart van het RUP ‘Vaartdijk Borgt’ de leefbaarheid van deze wijk te verhogen en de omgeving te herwaarderen.

Concreet gaat het om het gebied tussen de Westvaartdijk, de Jan Jozef van Engelgomstraat en de Verbruggestraat. Er zijn op dit terrein van ongeveer 1,5 hectare groot enkele bedrijven gevestigd alsook de Vilvoordse ‘nautische club’. Rechts daarvan bevinden zich nog enkele garages en enkele woningen. De bedrijfsterreinen aan de kant van Vilvoorde zijn al enkele jaren verlaten.

Vandaag ligt de omgeving er erg verloederd bij. Een ontwikkelaar vraagt al sinds 2011 of hij er een woonproject mag realiseren. Alvorens over te gaan tot de uitwerking van een RUP werd in de vorige bestuursperiode door een studiebureau een Masterplan uitgeschreven over de Oude Borgt. Vervolgens werd de startnota geschreven van dit RUP, met daarin een uitgebreide beschrijving van de site en de effecten van een nieuwe woonwijk op vlak van milieu en mobiliteit.

Deze startnota werd de voorbije maanden verfijnd en geactualiseerd met de nieuwe ontwikkelingen in de omgeving (trambus, fietssnelweg,…). Een ontwerp van de ontwikkelaar voor een mogelijke invulling werd door het college voorgelegd aan een ‘kwaliteitskamer’.

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen 𝗕𝗮𝗿𝘁 𝗟𝗮𝗲𝗿𝗲𝗺𝗮𝗻𝘀: “𝘋𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘰𝘯𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘦𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘮𝘪𝘥𝘥𝘦𝘭𝘴 𝘨𝘦𝘵𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘥. 𝘏𝘦𝘵 𝘴𝘤𝘩𝘦𝘱𝘦𝘯𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘦𝘥 𝘣𝘦𝘳𝘰𝘦𝘱 𝘰𝘱 𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘯𝘢𝘧𝘩𝘢𝘯𝘬𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 ‘𝘬𝘸𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵𝘴𝘬𝘢𝘮𝘦𝘳’. 𝘋𝘢𝘵 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘵𝘦𝘯, 𝘥𝘢𝘵 𝘰𝘱 𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘭𝘵 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘦𝘯 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘬𝘸𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵. 𝘡𝘰 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘵 𝘯𝘢𝘨𝘦𝘬𝘦𝘬𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘸𝘦𝘭𝘬𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘵𝘸𝘦𝘳𝘱𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘻𝘰𝘦𝘯𝘣𝘢𝘢𝘳 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘰𝘮𝘨𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨. 𝘐𝘯 𝘫𝘶𝘯𝘪 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘵 𝘫𝘢𝘢𝘳 𝘸𝘦𝘳𝘥 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘦𝘷𝘪𝘨 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘣𝘰𝘶𝘸𝘥 𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴 𝘶𝘪𝘵𝘨𝘦𝘣𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵. 𝘋𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘵𝘦 𝘩𝘰𝘰𝘨 𝘨𝘦𝘨𝘳𝘦𝘱𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘳𝘦𝘯: 𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯𝘵, 𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘩𝘰𝘰𝘨 𝘢𝘢𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘰𝘶𝘸𝘭𝘢𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘰𝘯𝘦𝘦𝘯𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 (150). 𝘖𝘮 𝘪𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘮𝘰𝘯𝘪𝘦 𝘵𝘦 𝘣𝘭𝘪𝘫𝘷𝘦𝘯, 𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘬𝘶𝘯𝘥𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘢𝘢𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘰𝘶𝘸𝘭𝘢𝘨𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳𝘬𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘱𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘵 𝘷𝘪𝘦𝘳.”

Over de startnota van het RUP loopt nog tot 30 november een openbaar onderzoek, waarbij elke burger schriftelijk zijn opmerkingen en suggesties kan bezorgen. In een tweede fase, voorzien rond april-mei 2021, zal de bevolking opnieuw geraadpleegd worden over het ontwerp van het RUP.De startnota en het advies van de kwaliteitskamer zijn te vinden via de website van de gemeente of via volgende link: https://www.grimbergen.be/rup.html.

Opmerkingen kunnen gestuurd worden naar: gemeentebestuur@grimbergen.be.

𝗕𝗮𝗿𝘁 𝗟𝗮𝗲𝗿𝗲𝗺𝗮𝗻𝘀
Schepen van omgeving, wonen, ruimtelijke ordening, integratie en Vlaams karakter
bart.laeremans@grimbergen.be – 0476 46 98 85

RUP Vaartdijk-Borgt

Facebooktwitter