Opbrengst bouwbelasting stadion geschrapt

Het gemeentebestuur beging de blunder om de mogelijke opbrengst van de bouwbelasting van het stadion reeds te verrekenen in de begroting. Hierdoor werd de foutieve indruk gewekt dat de komst van het nationaal stadion al een uitgemaakte zaak zou zijn. Sterker nog: dit zou erop wijzen dat de gemeente het stadion zogezegd nodig zou hebben om een sluitende begroting te kunnen opstellen. Op vraag van onder meer Vernieuwing werd deze begrotingspost tijdens de gemeenteraad geschrapt. Oppositiewerk is nuttig.

Lees hieronder het artikel dat hierover verscheen in Het Nieuwsblad.

Het Nieuwsblad/Regionaal: Brussel-Noordrand, Di. 29 Dec. 2015, Pagina 2

Op de gemeenteraad hebben oppositiepartijen SP.A, N-VA en Vernieuwing stevig uitgehaald naar het opnemen van 600.000 euro in de begroting van 2016 als inkomsten van de bouwbelasting voor het stadion op Parking C.

Bart Laeremans (Vernieuwing): “Aangezien het nog helemaal niet zeker is dat het stadion daadwerkelijk zal worden gebouwd, was de opname in de begroting absoluut voorbarig. Er komen allicht procedures van buurtbewoners om een eventuele vergunning te vernietigen. Door die bouwbelasting op te nemen in het budget, stelt het schepencollege zich afhankelijk op van de initiatiefnemers, vermits de gelden zogezegd nodig zouden zijn om de begroting sluitend te maken. Daardoor leek de beslissing voor de bouw van het stadion al genomen, terwijl de vergunningsaanvraag nog niet eens was ingediend”, zegt Laeremans.

De meerderheid besliste na het protest van de oppositie om het bedrag van de bouwbelasting uit de begroting te halen. (jhw)

JORIS HERPOL

Facebooktwitter