Onderhoudswerken holle wegencomplex Kattebergen-Diepekanten gaan fase 2 in

We haalden in een eerste fase in de zone grenzend aan de nieuwe verkaveling de grootste druk weg van de taludschouder en creëerden zo meer licht.

Vanaf volgende week pakken we het meer centrale gedeelte aan tussen het landbouwgebied en de Nieuwe Schapenweg (kant Borgtstraat). Dit gedeelte bestaat voornamelijk uit hoge bomen waardoor er op de steile taluds weinig tot geen onderbegroeiing is. Hier zullen dus opnieuw vellingen en dunningen gebeuren in functie van veiligheid en toekomstbomen. Op verschillende plaatsen zijn er zware erosieproblemen en zullen stutten worden geplaatst. Ongewenste fietspaden worden definitief afgesloten met gevelde boomstammen en/of kroonhout. De bosrand grenzend aan het landbouwgebied wordt deels in hakhout gezet om deze structuurrijker te maken. Opnieuw worden enkele zwaardere bomen op de schouder van deze talud geveld om de druk te verlichten en meer licht te creëren.

Chantal Lauwers
Schepen van Leefmilieu

De werken in deze holle wegen hebben verscheidene redenen. De veiligheid is daar eentje van: er gingen al meermaals bomen tegen de vlakte. Maar de gemeente wil dit kleine landschapselement ook opwaarderen en biodiverser maken. Op 12 september 2019 werd de gemeente eigenaar van de 2 aangrenzende beboste percelen, aangekocht uit de nalatenschap van Rik Poot en gelegen tussen de holle weg en de nieuwe verkaveling Kattebergen. De oorspronkelijke bedoeling was om het grootste perceel (14 are), naast de holle weg, in te schakelen als extra groenbuffer en het hoger gelegen perceel (13 are), grenzend aan de nieuwe verkaveling, als bouwgrond te benutten. Holle wegen verdienen echter extra bescherming gezien hun uitzonderlijke biotoop. Daarom besliste het schepencollege op 2 mei 2022 om de bouwgrond volledig als groenzone te integreren bij dit waardevolle complex. Er werd alvast een nieuwe afsluiting met heg geplaatst om dit gebied te beschermen. Vanaf de nieuwe verkaveling zal een kwalitatieve doorsteek gemaakt worden voor wandelaars naar het centrale gedeelte van de holle weg, wat de natuurbeleving voor omwonenden en recreanten sowieso ten goede zal komen.

Bart Laeremans
Burgemeester

Meer lezen op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter