[EA] Onderhoud infrastructuur FC Borght

Grimbergen telt heel wat actieve sportclubs, hetgeen enkel toe te juichen is. Zo onder meer zijn er voetbalclubs waar kinderen en jongeren op een speelse wijze sport beleven.

Het is uiteraard van belang dat er goede infrastructuur voorhanden is waardoor de sportactiviteit optimaal kan verlopen. Maar nog meer van belang is om in goed onderhoud te voorzien van de bestaande infrastructuur.

Bij voetbalclub FC Borght zijn er een 200-tal spelertjes actief tussen de 4 en 14 jaar. Er is dus een heel actieve jeugdwerking, en dit in een wijk die extra aandacht verdient.

Het is dus des te jammer dat begin augustus de velden aan de Populierendallaan zich in zulke toestand bevonden (onvoldoende gras, putten, bulten) dat de club noodoplossingen moest zoeken.

De clubs moeten normaal gezien tegen 15 mei hun velden verlaten, zodat de terreinen kunnen worden aangehoogd, afgevlakt en bezaaid. Blijkbaar werden de betrokken velden dit jaar niet afgevlakt en werd er pas gezaaid rond 6 juni, drie weken later dan normaal, moment waarop de droogteperiode is gestart.

De club zelf speelt op eerste provinciaal niveau maar door de situatie van het momenteel nog onbespeelbare veld zouden trainingen en wedstrijden uitgesteld zijn geworden. De trainingen worden nu over diverse velden in Grimbergen door de club georganiseerd. De club heeft in augustus zelf de nodige werkzaamheden aan de eigen terreinen verricht, gezaaid en gesproeid.

Voorstel De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat de schepenen van Sport en Openbare Werken antwoorden geven op volgende vragen:

-hoe verklaart het gemeentebestuur dat bepaalde velden niet naar behoren werden afgevlakt en niet tijdig werden ingezaaid? Bevinden er zich nog andere velden in deze situatie ?

– welke mogelijke initiatieven zullen er door de gemeente genomen worden, naar infrastructuur en onderhoud toe zodat onder meer de talrijke jonge spelers in een gepaste toestand voetbal kunnen spelen op hun eigen velden en op de normale tijdstippen ?

– zullen de clubs die noodmaatregelen moesten treffen daarvoor vergoed of gecompenseerd worden ?

-wat is het lot van het voetbalveld van de Veldkant? Zal dit kunnen blijven fungeren als buffer voor dit soort situaties, mede gelet op het groot aantal ploegen in Grimbergen ?

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid
Voorzitter Vernieuwing

Facebooktwitter