Nieuwe klaslokalen voor Vrije Basisschool Prinsenhof

Met de bouw van het nieuwe gemeentehuis verdwijnen ook de oude klaslokalen van de voormalige jongensschool. Deze ruimte werd de voorbije 25 jaar gehuurd door de Vrije Basisschool Prinsenhof. Mede dank zij de inspanningen van onze schepen voor Onderwijs Karlijne Van Bree, werd de school nauw bij de bouwplannen betrokken en ontstaat er een win-win voor iedereen.

Karlijne Van Bree:  “Toen de beslissing werd genomen om een nieuwe vleugel te voorzien aan het gemeentehuis, werd er natuurlijk ook gedacht aan de situatie van de vrije basisschool Prinsenhof. Momenteel krijgen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar les in het gebouw van de oude jongensschool dat door de gemeente aan de school wordt verhuurd, en waar de nieuwe administratieve vleugel deels zal opgetrokken worden.

Van bij aanvang werd de school betrokken in de plannen van de gemeente en werd er getracht om een regeling te treffen waarbij zowel de gemeente als de school baat bij zouden hebben.

Deze regeling bestaat er uit dat de gemeente aan de school een erfpacht van 50 jaar zal toekennen.

Voor zowel school als gemeente lijkt ons dit een goede zaak te zijn. We waren met Vernieuwing al enkele jaren op de hoogte dat er zich in het verhuurde gebouw problemen stelden, ten gevolge van verwaarlozing en steeds strenger wordende veiligheids- en brandvoorwaarden. Bij het begin van de bestuursperiode werd onderzocht of renovatie nog zinvol was, maar dit bleek eigenlijk niet meer het geval.

Mede hierdoor zijn we tot de vaststelling gekomen dat deze locatie best helemaal herdacht zou worden, zodat deze ruimte via een nieuwbouw beter benut zou worden. Dat was geen aangename boodschap voor de school, noch voor de jeugdbeweging die er enkele lokalen huurde, maar er was meteen ook begrip voor het standpunt van het gemeentebestuur.  Kort nadien werd alvast voor de jeugdbeweging een alternatieve stek gevonden in de Charleroyhoeve.

Door de nieuwe regeling zal de school zelf instaan voor het optrekken en onderhoud van hun nieuwe gebouw, maar krijgt de school dus wel de garantie van een lange erfpachtperiode.

De school zal gelijktijdig een gebouw optrekken grenzend aan de nieuwe vleugel met dezelfde aannemer, waarbij er verspreid over 2 bouwlagen 6 lokalen voor de derde graad voorzien worden, alsook één zorglokaal. Op die manier zal er een mooi eenvormig geheel ontstaan op architectonisch gebied, dat zich inpast in onze landelijke Grimbergse dorpskern.

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken van start gaan vanaf april 2022 waardoor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zullen moeten verhuizen naar containerklassen die tijdelijk op hun speelplaats zullen geplaatst worden. Begin 2024 zou het nieuwe schoolgebouw dan voltooid moeten zijn.

We danken de school voor het constructief overleg dat heeft plaatsgevonden en we hopen op een blijvend goede samenwerking en afwikkeling tot aan de voltooiing van de werkzaamheden.We denken dat we met Vernieuwing hier een positief verschil hebben kunnen maken.”

Facebooktwitter