Nieuwe coalitie voorgesteld via motie van wantrouwen

De partijen Vernieuwing, CD&V en N-VA van Grimbergen dienden vandaag een collectieve motie van wantrouwen in en vormen een nieuwe meerderheid. Het gebrek aan samenwerking, loyaliteit en transparantie door de vroegere coalitiepartner Open VLD heeft geleid tot een gebrekkig bestuur met een stilstand en vooral het verdwijnen van het draagvlak bij de inwoners.

De huidige meerderheid in de gemeente Grimbergen is in 2018 met veel ambitie en met een vernieuwend bestuursakkoord begonnen aan de legislatuur. Vernieuwing en N-VA hebben moeten vaststellen dat de samenwerking met de fractie Open VLD binnen die meerderheid de afgelopen twee jaar steeds moeizamer verliep.

Het gebrek aan collegialiteit heeft geleid tot inefficiëntie in de uitvoering van het bestuursakkoord. Bovendien vormde een te éénzijdige invulling ervan een belemmering voor de realisatie van belangrijke projecten zoals het mobiliteitsplan, erfgoeddossiers, cultuur,… alsook voor de sociale opdracht van het gemeentebestuur.

De leiding van het College gebeurde door de Burgemeester op een zodanige niet-transparante wijze, dat vragen en wantrouwen niet weggenomen werden maar eerder versterkt. Hierdoor kon voor het eerst in de Grimbergse geschiedenis de wijziging in de meerjarenbegroting niet tijdig goedgekeurd worden. De vijandige houding van de leden van het bestuur van Open VLD naar de coalitiegenoten heeft de basis voor een verdere samenwerking volledig weggenomen.

Ook het dossier van de ondergrondse parking in Grimbergen-centrum, gekoppeld aan een warenhuis, zorgde voor een blokkering van het beleid, met weinig perspectief tot vooruitgang.

Vernieuwing, CD&V en NV-A zijn er van overtuigd dat het anders kan en dienen daarom een collectieve motie van wantrouwen in voor de gemeenteraad van 2 juni eerstkomende. De constructieve oppositie van de CD&V, samen met de overtuiging dat een collegiaal en transparant bestuur van de gemeente Grimbergen noodzakelijk is, hebben Vernieuwing en NV-A overtuigd om het roer om te slaan naar een nieuwe meerderheid, die naar werkbare oplossingen zoekt voor onze inwoners, verenigingen en ondernemingen.

Om de continuïteit zo veel als mogelijk te verzekeren zal CD&V de bevoegdheden van Open VLD overnemen aangevuld met samenleven (integratie) en gezondheidsbeleid. In de geest van het nieuw decreet zal Bart Laeremans de burgermeesterfunctie opnemen en de nieuwe ploeg leiden.

De drie partijen hebben hun inzichten over de ondergrondse parking, het zogenaamde “Jumbo-dossier” met elkaar gedeeld en hebben beslist dit project met onmiddellijke ingang stop te zetten. De nieuwe coalitie wil na de motie van wantrouwen snel opstarten om oude en nieuwe dossiers met een frisse wind en inzichten tot een goed einde te brengen.

De bestuurservaring van Open VLD heeft de verwachtingen niet ingelost. Van een burgemeester mag verwacht worden dat hij zijn ploeg collegiaal leidt, met respect voor zijn partners. Ik zal al mijn engagement en energie, samen met de opgedane ervaring van de voorbije 3 jaar, inzetten voor een beter en meer gedragen beleid in Grimbergen.
Bart Laeremans

CD&V Grimbergen heeft met haar vroegere bestuurservaring vanaf het begin van deze legislatuur op een constructieve manier oppositie gevoerd. Er zijn vele goede dossiers die wij kunnen ondersteunen, maar het project van de ondergrondse parking “Jumbo” hebben we van in het begin bestreden. We zijn verheugd dat dit inzicht gedeeld wordt binnen de nieuwe coalitie, zodat we een nieuw bestuur kunnen opstarten. We zullen al onze bestuurservaring inzetten om met deze ploeg een gedragen resultaat neer te zetten.
Bart Van Humbeeck

De slechte ervaring inzake de leiding van de vorige ploeg laten we achter ons. Voor de realisatie van belangrijke projecten zoals het mobiliteitsplan en erfgoeddossiers was deze wissel noodzakelijk. De onderhandelingen zijn open, transparant en met vertrouwen gebeurd. Samen met de nieuwe burgemeester zullen we ons beleidsplan op een constructieve en gedragen wijze verder uitrollen.
Philip Roosen

Bart Laeremans        
0476 46 98 85

Bart Van Humbeeck               
0470 77 69 19   

Philip Roosen
0495 52 42 21

Facebooktwitter