Nationaal Stadion: Vernieuwing roept gemeenteraad op om kleur te bekennen en parking C als bouwlocatie af te wijzen

Oproep aan gemeentebestuur om procedures buurtbewoners financieel te steunen

Motie van gemeenteraadslid Karlijne Van Bree (Vernieuwing)

SAMENVATTING: Recent bleek dat de politieke wil om een nieuw nationaal voetbalstadion op Parking C te bouwen groeit. Opmerkelijk hierbij is dat Grimbergen, op wiens grondgebied Parking C ligt, hierbij helemaal miskend wordt. Gemeenteraadslid Karlijne Van Bree (Vernieuwing) wenst via een motie dat de gemeente consequenter op haar strepen staat.

1 ) Op 2 december raakte bekend dat tussen het Brussels en het Vlaams Gewest een akkoord bereikt werd rond de bouw van een nieuw nationaal voetbalstadion, te bouwen op Parking C aan de Heizel, gelegen op grondgebied van Grimbergen. Tot nog toe werd de stem van Grimbergen, ondanks een haast unanieme vraag van de gemeenteraad, in dit dossier helemaal genegeerd.

2 ) De locatie van Parking C leent zich zuiver juridisch nochtans niet tot de bouw van een nationaal stadion. Zo lezen we in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) van de Vlaamse Regering:

“Visie: een gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke context”

De verordenende (en dus bindende) stedenbouwkundige voorschriften stellen uitdrukkelijk:

“De volgende hoofdactiviteiten zijn niet toegelaten:
-bedrijven die omwille van de schaal en de ruimtelijke impact niet verenigbaar zijn met de omgeving
De activiteiten zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
De totale vloeroppervlakte van de verschillende kantooractiviteiten samen is beperkt tot 20.000 m² en de totale vloeroppervlakte rond de verschillende recreatieactiviteiten is beperkt tot 50.000 m² (of 5 hectare)

3 ) Om voorgaande redenen heeft gemeenteraadslid Karlijne Van Bree een motie ingediend die op de volgende Grimbergse gemeenteraad van donderdag 12 december ter stemming zal worden voorgelegd en die u in bijlage terugvindt.

Concreet wordt de gemeenteraad uitgenodigd volgende standpunten te onderschrijven:

– Er wordt ten stelligste betreurd op welke manier dit dossier boven de hoofden van de Grimbergenaars behandeld wordt.
– Er wordt de Vlaamse Regering gevraagd zich strikt te houden aan de bindende bepalingen uit het GRUP dat de bouw van een voetbalstadion op de locatie van Parking C onmogelijk maakt.
– De betrokken overheden wordt gevraagd naar een alternatieve locatie te zoeken, bij voorkeur in Brussel zelf.
– Vraagt het schepencollege om met zowel juridisch als financieel advies alle verantwoorde procedures van buurtbewoners en dito comités uit onze gemeente tegen een mogelijke aanpassing van het GRUP en tegen de komst van het stadion te zullen steunen.

Met oprechte groeten,
Karlijne Van Bree

Facebooktwitter