Meertalig reclamepaneel

Graag had ik, conform de vigerende wetgeving, van het college van burgemeester en schepenen een antwoord gekregen op onderstaande vragen.

Voor deze vraagstelling zou ik willen verwijzen naar het protocol ter vrijwaring en bevordering van het Nederlandstalig karakter van de gemeente Grimbergen.

Ik heb vastgesteld dat er op de hoek van de Sint-Amandsstraat en de Bloemendallaan in Strombeek-Bever een tweetalig reclamepaneel aan de gevel hangt (foto zie onderaan dit document).

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de eigenaar te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en dat hij de nodige stappen moet ondernemen om de panelen aan te passen. Zal het schepencollege op deze vraag ingaan?
– Zo ja, graag kopie van de brieven.
– Zo neen, graag een schriftelijke motivatie.

– Bij het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag voor het plaatsen van reclamepanelen dient men te vermelden wat er op de panelen komt te staan. Maken de personeelsleden van de dienst ruimtelijke ordening de aanvragers er attent op dat zij enkel Nederlandstalige reclame hierop mogen plaatsen? Indien niet, kunnen zij dit vanaf heden doen?

– Heeft de eigenaar überhaupt een aanvraag voor het plaatsen van een reclamepaneel ingediend?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto: Sint-Amandsstraat 145, 1853 Strombeek-Bever

Facebooktwitter