Mazout in de Maalbeek

Mazout in de Maalbeek

Dinsdag 13 oktober 2020 rond 14.00 uur werd de milieudienst door de plaatselijke politie opgeroepen omdat er blijkbaar mazout werd geloosd in de Maalbeek. Het onderzoek ter plaatse bracht al snel aan het licht dat de vervuiling afkomstig was van een werf op de Poddegemhoeve. Via een regenwaterafvoer is er mazout in de Maalbeek terecht gekomen met een kleine ecologische ramp als gevolg.

Dit is een voorbeeld van hoe lichtzinnig er door de betrokken aannemer werd omgesprongen met de geldende wetgeving. Er worden specifieke voorzorgsmaatregelen opgelegd met betrekking tot het verplaatsen of ledigen van brandstofciternes, deze werden volledig genegeerd. De betrokken aannemer zal nu wel de gevolgen moeten dragen van zijn ondoordachte daad die ongewild deze milieuvervuiling heeft veroorzaakt.

De mazouttank werd ondertussen ook verwijderd door een gespecialiseerde firma en er werd door de politie een PV van dit voorval opgesteld. De RWA-afvoer werd doorspoeld door de brandweer en er werd in eerste instantie een dam aangelegd om zoveel mogelijk vervuiling tegen te gaan. Detergenten werden op het verontreinigd gedeelte van de Maalbeek gegoten om de KWS (koolwaterstoffen) op te lossen.

Conclusie

Er zal nu een bodemsaneringsdeskundige worden aangesteld die ter plaatse op de Poddegemhoeve en op het gedeelte van de Maalbeek een bodemonderzoek zal verrichten. Afhankelijk van het resultaat van de deskundige zal er al dan niet gesaneerd moeten worden. De kosten zullen uiteraard verhaald worden op de aannemer die dit alles heeft veroorzaakt.

De gevolgen van deze vervuiling en de schade kunnen we niet terugdraaien maar we hopen dat dit een les zal zijn voor iedereen, dat men ook beseft dat ondoordachte handelingen niet enkel een  zware impact kunnen hebben op het milieu maar ook zeer zware financiële gevolgen zal hebben voor de daders.

Facebooktwitter