Martine De Coppel neemt ontslag als voorzitter van de Grimbergse gemeenteraad

Als reactie op een tussenkomst tijdens de gemeenteraad over de leefbaarheid van Strombeek-Bever heeft raadsvoorzitter Martine De Coppel gisterenavond een erg ongelukkige bedenking geuit over de vreemdelingenproblematiek. Het ging om een stille bedenking die Martine voor zichzelf maakte en aan niemand gericht was, maar deze was voor sommige raadsleden wel hoorbaar omdat de micro nog aanstond.

Martine heeft zich nog tijdens de digitale raadszitting herhaaldelijk geëxcuseerd en uitdrukkelijk haar spijt betuigd over haar woorden. Meteen na de vergadering heeft zij tijdens een fractieberaad haar ontslag aangeboden als voorzitter, wat door onze fractie Vernieuwing werd aanvaard. Dit soort uitspraken kan immers niet door de beugel.

De juiste formulering kon door niemand worden weergegeven en ook Martine kan zich de exacte woorden niet herinneren, maar ze benadrukt dat ze nooit een veralgemenende negatieve uitspraak heeft willen doen. Ze ziet zichzelf dan ook niet weerspiegeld in de woorden die in de pers staan weergegeven.

Martine staat bekend als iemand die menslievend en sociaal bewogen is, niet als iemand die andere mensen of groepen van mensen kwetst of stigmatiseert. Precies daarom waren velen gisterenavond erg verwonderd.

Martine stelt dat een voorzitter boven het gewoel moet staan en buiten elke controverse. Zij wenst de gemeente niet in opspraak te brengen en heeft om die reden haar ontslag aangeboden als voorzitter. Ook wenst zij zich nogmaals en uitdrukkelijk te verontschuldigen voor de onbedoelde woorden.

Chantal Lauwers
Voorzitter Vernieuwing
0486 10 34 93

Facebooktwitter