Lekken in het plafond van de Cafetaria Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: lekken in het plafond van de Cafetaria Humbeek

Geachte mevrouw burgemeester,
Geachte schepen,

Enkele dagen geleden kon ik persoonlijk vaststellen dat er water doorsijpelt langs het plafond van de cafetaria te Humbeek. Er was een behoorlijk plas water gevormd op de vloer (gedeelte gelegen achter de koeltogen van de bar). Dit is het gedeelte waar ook alle overige frigo’s en diepvriezers staan. Het lek situeerde zich aan de eerste lichtkoepel (langs zijde van de ingang aan de achterzijde van het gebouw).

Blijkbaar is de dakbedekking op bepaalde plaatsen losgekomen of beschadigd waardoor het water zich een weg naar onderen in de cafetaria baant.

In het verleden heb ik al dikwijls problemen aangekaart die veroorzaakt werden door elektrische kortsluitingen in deze cafetaria en waardoor de uitbaatster verplicht werd om bijna alle elektrische toestellen te vervangen. Er werd ondertussen een nieuw elektrisch controlepaneel geplaats waardoor de problemen tot op heden uitbleven.

Het lek bevindt zich ook niet heel ver van dit controlepaneel en aangezien het niet precies gelokaliseerd kan worden is het ook niet ondenkbaar is dat dit kan leiden tot kortsluitingen en eventueel brandgevaar.

Mag ik u verzoeken om de oorsprong van het lek op het dak te onderzoeken en het nodige te doen om de schade eraan te herstellen.

Met dank voor een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck,
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter