Laatste fase werken industriezone Westvaartdijk in volle voorbereiding. Veilige fiets- en weginfrastructuur als sluitstuk voor de hele zoneDe F23-fietssnelweg verbindt Boom met Brussel. De Werkvennootschap realiseert het ontbrekende deel vanaf de Verbrande Brug in Grimbergen tot de aansluiting met het Brussels Gewest. De fietssnelweg ligt gescheiden van het auto- en vrachtverkeer aan de zijde van het kanaal. Behalve aan de laad- en loskades van de Westvaartdijk ligt de F23 aan de kant van de bedrijven om fietsers, via een ondertunneling, veilig voorbij het vrachtverkeer te loodsen. Twee fietsoversteken brengen fietsers telkens vanaf het kanaal naar de fietssleuf en omgekeerd.

Na uitvoering van de werken zal de Westvaartdijk in noordelijke richting eenrichtingsverkeer worden. Het zwaar vervoer zal zodoende in een lus rijden langs de Westvaartdijk, Industrieweg, Verbrande Brugsesteenweg, Kareelstraat, Humbeeksesteenweg en Fabrieksweg. Daarom willen we de wegen verbeteren, zodat dit op een veilige manier kan. Gezien de link met de Westvaartdijk, werken we hiervoor intensief samen met De Werkvennootschap, wat heel positief verloopt.

Bart Laeremans
BurgemeesterMeer lezen op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter