[PM] Kantelmoment in Grimbergse houding tegenover voetbalstadion

Vernieuwing tevreden met gezamenlijke Grimbergs standpunt over Parking C

De fractie Vernieuwing drukt haar tevredenheid uit over de motie die gisterenavond op de gemeenteraad van Grimbergen werd goedgekeurd. Vernieuwing had de kwestie opnieuw met een motie geagendeerd. Ook oppositiepartij Sp.a had een motie ingediend. Als reactie daarop heeft de burgemeester alle fractievoorzitters woensdagavond bijeengeroepen voor het uitwerken van een gezamenlijk standpunt.

Op deze vergadering werd geschreven aan een uitgebreide, gezamenlijke boodschap waarin tal van elementen werden samengebracht. Zeer belangrijk is dat in de nieuwe Grimbergse motie geëist wordt dat de Vlaamse overheid minimaal rekening houdt met de strikte naleving van het eigen Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). De bindende bepalingen van dit plan leggen een “gemengde en gedifferentieerde ontwikkeling” vast voor Parking C, met een dwingend plafond van 5 hectare voor stadsrecreatie. In de praktijk betekent dit dat het nationaal stadion (waarvoor 12 tot 15 hectare nodig zijn) er eigenlijk niet kan komen.

Ook wordt in de motie verwezen naar de zeer recente plannen voor het Neo-project van de Heizel, waarin het behoud van het stadion op de huidige locatie was voorzien. Tegelijk wordt verwezen naar andere mogelijke locaties, zoals deze van Schaarbeek-Vorming, die volgens Vernieuwing veel beter geschikt zijn omwille van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Dit werd ook bevestigd in een studie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vernieuwing beschouwt de goedkeuring van de gezamenlijke motie als een belangrijk kantelmoment in de houding van het Grimbergse gemeentebestuur. In eerdere reacties had het schepencollege zich immers vrij ontvankelijk opgesteld tegenover de komst van het stadion (‘De realisatie van een nieuwe voetbaltempel op Parking C is niet noodzakelijk in tegenstrijd met de verwachtingen van Grimbergen’) en nam men zich al voor ‘de hoogst mogelijke taksen te heffen’. Op de gemeenteraad van 27 juni werd onze motie van verzet tegen de komst van het stadion nog gecounterd met een tegenmotie van de meerderheid, mee gesteund door Sp.a en UF, waarin de oprichting werd gevraagd van “een projectgroep met alle betrokken actoren”.

Vandaag wordt een veel kritischere houding aangenomen. Ons oppositiewerk heeft duidelijk geloond. Vernieuwing is blij met deze ontwikkeling en hoopt nu dat ook de Vlaamse regering in dit dossier het gezond verstand zal laten zegevieren.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Lees hieronder de gezamenlijke motie:

130926MotieGR_Page_1

130926MotieGR_Page_2

130926MotieGR_Page_3

Facebooktwitter