Inbraken Grimbergen

Schriftelijke vraag. Betreft: Inbraken Grimbergen

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

De afgelopen maanden is het aantal inbraken in woningen en winkels weer enorm gestegen. Niet enkel de politie kan een oogje in het zeil houden, maar ook de burger kan bijdragen aan de veiligheid van onze gemeente. Het is moeilijk in te denken dat vele misdaden volledig geruisloos gebeuren en, gelet op de dichte bebouwing, niet in de nabije omgeving hoorbaar zijn. In onze huidige maatschappij, hebben wij, bij het horen of zien van abnormale dingen, nogal eens snel de neiging om ze te relativeren en ze op hun beloop te laten gaan.

Mag ik daarom mevrouw de Burgemeester voorstellen om andermaal, bvb. via het Grimbergse Infomagazine, de bevolking op te roepen om, bij het vaststellen van abnormaliteiten, toch enige argwaan aan de dag te leggen en de politie op gepaste wijze op de hoogte te stellen.

Graag had ik ook een antwoord gekregen op onderstaande vragen:

– Zou u mij de inbraakcijfers van de jaren 2010, 2011 en 2012 kunnen bezorgen aub?

– Hoeveel inbraken waren er in handelszaken en hoeveel bij particulieren?

– In hoeveel gevallen was de dader bekend bij de inbraken van het afgelopen jaar?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid
Lees hier het antwoord van het gemeentebestuur:

Van: Marleen Mertens
Verzonden: dinsdag 22 januari 2013 10:20
CC: BOONE Guido | Politie Grimbergen; Habils Hans
Onderwerp: SV Inbraken Grimbergen

Geachte heer Raekelboom,

Ik heb uw schriftelijke vraag van 18 januari 2013 goed ontvangen en met aandacht gelezen.

Het is inderdaad een goed voorstel om de medewerking van de bevolking te vragen om aandachtiger te zijn in hun omgeving bij het vaststellen van anomalieën.

Daarom zal mijn korpschef de opdracht geven om in het eerstvolgende Infomagazine Grimbergen een artikel te laten verschijnen dat onze burgers aanspoort om te voldoen aan uw vraag.

Wat betreft uw vragen over cijfergegevens van inbraken in de voorbije jaren, verwijs ik u door naar het jaarverslag 2011 van de politie dat online staat op hun website.

Het jaarverslag 2012 zal zo spoedig mogelijk afgewerkt worden en online gezet.

Ik hoop u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Mertens
Burgemeester

Facebooktwitter