In voorbereiding: een nieuwe GO! school voor Strombeek-BeverGetekende plannen zijn er nog niet. De nieuwe school zal grotendeels gebouwd worden ter hoogte van de huidige gebouwen, zodat de huidige groenzone maximaal kan worden gevrijwaard en kan blijven fungeren als een groene long voor de school en de hele omgeving. Momenteel ligt het bosje er erg verwaarloosd bij. Het wordt heel weinig bezocht door de buurt. Het is de bedoeling dat de groenzone in belangrijke mate toegankelijk blijft voor het publiek, buiten de schooluren. De komst van de school en de heraanleg zullen dan ook zorgen voor een opwaardering van de buurt.

Bart Laeremans
Burgemeester

Uit de cijfers van het digitaal aanmeldingsregister voor de Grimbergse basisscholen blijkt dat bijna de helft van de Grimbergse borelingen uit Strombeek-Bever komt. Dat brengt extra druk op scholen in Grimbergen-Centrum met zich mee. We zien ook dat een heel groot aandeel van de Strombeekse instappertjes niet aangemeld werd in een school in de gemeente. De toenemende demografische druk is nog een reden om bijkomende capaciteit te voorzien via deze nieuwe school. Door de komst van het GO! basisonderwijs in Strombeek-Bever wordt de schoolkeuze uitgebreid en verhoogt ook de mogelijkheid om nog meer in te zetten op Nederlandse taalverwerving. De drie fracties in Grimbergen (Vernieuwing, N-VA en CD&V) hebben, samen met het GO!, hard en constructief samengewerkt om dit project rond te krijgen. Ook in dit dossier willen we onze samenwerking in de verf zetten met een positief resultaat.

Karlijne Van Bree
Schepen van onderwijsMeer lezen op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter