Hoge waterstand aan paddenoversteekplaats in de Voordestraat te Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: hoge waterstand aan paddenoversteekplaats in de Voordestraat te Humbeek

Geachte mevrouw burgemeester,
Geachte schepen,

Niettegenstaande de enorme investeringen van enkele honderdduizenden euro’s is er aan het probleem van de wateroverlast aan de paddenoversteekplaats in Voordestraat te Humbeek niet veel te gronde gewijzigd.

Na een flinke regenbui staat het water langs de zijde van Kapelle-op-den Bos ei zo na tot aan de rand van de weg. (zie bijgevoegde foto’s die dateren van enkel dagen terug). Ondertussen is het niveau tot bijna aan de rand van de weg gestegen.

Langs de overzijde zijde staat het waterpeil beduidend lager. Blijkbaar is er geen voldoende afwatering tussen de beide oevers. De vrees is dus dat binnenkort deze weg weer volledig wordt overspoeld.

Mogelijk is/of zijn de verbindingen onder de weg verstopt of moet de beek geruimd worden zodat het water terug natuurlijk kan afvloeien.

Mag ik verzoeken om het nodige te doen zodat we watersnood vermijden op deze plaats.

Met dank voor een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

019

020

Lees hier het antwoord van het college:

Voordestraat

Facebooktwitter