[EA] Hinder boven Grimbergen door de renovatiewerken op baan 25L op Brussels Airport

Over de gevolgen van de ongelijke spreiding van de dag- en nachtvluchten van Brussels Airport werd al veel gesproken, geschreven en geprocedeerd. Huidig extra punt omhelst de gevolgen van de renovatiewerken van baan 25L/07R die de luchthaven zal starten op 27 mei 2015 en voltooid zouden moeten zijn op 7 september 2015. Deze zullen in 3 fases verlopen.

Voor een schets van de 3 banen met aanduiding waar de 3 renovatiefases betrekking op hebben, wordt verwezen naar de bijlage. Voor de goede orde: fase 1 zal plaatsvinden van 27 mei tot 3 augustus, fase 2 van 3 tot 15 augustus en fase 3 van 3 augustus tot 7 september 2015.

De vliegroutes veranderen de werken niet. Wel worden de frequenties van de vliegroutes gewijzigd. Ook ’s nachts zal er worden voortgewerkt.

Het werd inmiddels duidelijk dat in de 2de fase van de werken ENKEL baan 25R/07L ter beschikking zal zijn (landen en opstijgen – overdag tussen 6 en 23 uur en ’s nachts tussen 23 en 6 uur). In de 3de fase gaan alle nachtvertrekken over Diegem in een unieke bocht naar rechts (boven Grimbergen).

Meer dan een maand lang zullen alle nachtvertrekken over Diegem en de Noordrand gebeuren. Tevens zou dit als een testfase kunnen gezien worden voor indien er in de toekomst meer nachtvluchten zouden komen!

Sinds de afschaffing van de Kanaalroute boven Brussel vanaf 2 april 2015 komen er sowieso nog meer vliegtuigen boven de Noordrand. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat wat de nachtvluchten betreft 66,4 procent van de vliegtuigen boven de Noordrand een bocht naar rechts nemen en 33,2 procent boven de Oostrand baan 19 nemen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat de burgemeester antwoorden geeft op volgende vragen:
– of en zo ja, welke initiatieven er door de Burgemeester reeds werden genomen om de concentratie van vluchten tijdens de renovatiewerken boven Grimbergen aan te klagen;
– te verduidelijken tot wie de burgemeester zich heeft gericht en wat er specifiek werd gevraagd;
– te verduidelijken tot welke resultaten mogelijke initiatieven hebben geleid;
– minstens aan te dringen bij de bevoegde personen (Minister-president BOURGEOIS, Minister WEYS en minister SCHAUVLIEGE,…) voor de toepassing van alternatieve oplossingen, zoals daar zijn:
1. de nachtvertrekken van op baan 25L verplaatsen naar baan 19 (Oostrand) tussen mei en augustus 2015;
2. de bocht naar LINKS op 1700 voet van op 25R OOK s’nachts in gebruik te laten nemen;
3. de bocht naar LINKS op 700 voet van op 25R laten afdraaien door het opstarten van nieuwe routes van op 25 R (bestaan al op 25L);
4. individueel laten begeleiden van vliegverkeer door verkeersleiders (reeds toegepast in 2013 tijdens de werken op 25R om de Oostrand te ontlasten).

Karlijne Van Bree

runwayconfig

Reactie van de Burgemeester op de gemeenteraad:
Zij ziet de problematiek van de ongelijke spreiding van de dag- en nachtvluchten van de luchthaven boven de Noordrand als groter geheel. Er werden met andere woorden geen specifieke eisen gesteld naar aanleiding van de bijkomende hinder in verband met de renovatiewerken op baan 25L.

Wel deelde de burgemeester mee dat zij aan minister GALANT gevraagd heeft nieuw overleg met de Noordrand te hebben. Eerder waren de burgemeesters van Machelen, Meise, Wemmel en Grimbergen al op 9 januari 2015 door minister GALANT ontvangen geworden voor een informatieronde.

Op 21 april 2015 vond er een Federaal overleg plaats waarbij vragen werden overhandigd. Ombudsman Juan Torck van de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal zou al herhaaldelijk te kennen hebben gegeven dat er “geen” klachten zouden binnenkomen over lawaaihinder boven de Noordrand.

Op 4 juni 2015 zal de burgemeester deelnemen aan een vergadering bij Belgocontrol voor meer verduidelijking over de vliegroutes.

Samen met alle burgemeester van Halle-Vilvoorde werd er een Toekomstforum opgericht en zal er verder overlegd worden met de overheid/overheden.

Mijn reactie:
VERNIEUWING meent dat er een gelijke spreiding van de vluchten van Brussels Airport moet zijn, waarbij het veiligheidsprincipe voor de vliegtuigen primeert. Een gelijke spreiding is er niet en de Noordrand wordt hier duidelijk benadeeld, ook tijdens de renovatiewerken.

Het is goed dat de burgemeester betrokken is bij overleg. Ik dring aan op verdere druk bij de bevoegde overheden zodat er richting eerlijke/gelijke spreiding kan worden gegaan.

Ik vraag de contactgegevens van de Ombudsdienst op. De burgemeester deelt volgend epostadres mee: www.airportmediation.be. VERNIEUWING zal de contactgegevens zelf verspreiden.

Nota:
Het is de bedoeling dat inwoners bij bovenmatige geluidshinder klacht neerleggen. Dit dient te gebeuren bij de Ombudsdienst voor de luchthaven.

Voor info en meldingen over de vliegroutes en de geluidshinder van vliegtuigen van en naar Brussel-Nationaal:

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal
p/a Directoraat-generaal Luchtvaart
Raketstraat, 90
1130 BRUSSEL
Telefoon: +32.2.724.02.60
Fax: +32.2.277.48.69
of dus elektronisch via www.airportmediation.be

Facebooktwitter