[EA] Het inkrimpen van het aantal parkeerplaatsen langs de Wolvertemse- en Brusselsesteenweg

Op de voorbije openbare vergadering voor de handelaars met een zaak nabij de Wolvertemsesteenweg of de Brusselsesteenweg bleek heel wat ongerustheid over het wegvallen van een reeks parkeerplaatsen.

Er werd onder meer gesteld dat alleen al langs de Wolvertemsesteenweg 15 parkeerplaatsen zoude verdwijnen. Maar ook langs de Brusselsesteenweg verdwijnen er. De handelaars vrezen voor omzetverlies en die vrees is begrijpelijk.

Concreet stellen ze voor dat er alternatieve parkeermogelijkheden worden ontwikkeld. Een mogelijke locatie hiervoor is de achterkant van de Schaasput. Daar zou extra parkeerruimte wenselijk zijn, in de eerste plaats voor de handelaars zelf. Ook in de Steenpoeldreef zouden er zeker een aantal extra parkeerplaatsen kunnen gecreëerd worden.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege zou antwoorden op volgende vragen:

– hoeveel parkeerplaatsen zullen er uiteindelijk verdwijnen langs de Wovertemsesteenweg en hoeveel langs de Brusselsesteenweg, op basis van de goedgekeurde plannen?

-in welke mate worden deze verloren parkeerplaatsen nu reeds gecompenseerd?

– kan onderzocht worden of er enkele extra parkeermogelijkheden kunnen gecreëerd worden achteraan de Schaasput, in de Steenpoeldreef of elders in dezelfde handelsbuurt? Kan daar in voorkomend geval een plan voor worden uitgetekend?

Bart Laeremans

Antwoord van de schepen van openbare werken tijdens de gemeenteraad van donderdag 26 februari:

Langs de Brusselsesteenweg komen er globaal gezien extra parkeerplaatsen bij. Dit is onder meer het geval aan de Luiaardweg -een zestal plaatsen- en achter het station, waar 21 plaatsen gecreëerd worden. Dit laatste is nog een compensatie voor het wegvallen van vroegere parkeerplaatsen rond het station naar aanleiding van de aanleg van fietspaden bij de vorige werken.

Langs de Wolvertemsesteenweg vallen er inderdaad enkele plaatsen weg tussen de huisarts en het ING-kantoor, maar dit wordt gecompenseerd. Het totaal aantal plaatsen wordt op dit traject (tussen Beiaardlaan en Brusselsesteenweg) gehandhaafd op 60.

Dit betekent dat er geen nood is aan de creatie van nieuwe parkeerplaatsen. Anderzijds wil men wel meer bekendheid geven aan de parking van het Fenikshof, die onderbenut is.

Deze parking ligt er wat verwaarloosd bij. Er zullen gesprekken opgestart worden met de eigenaar (de Abdij) voor een herinrichting.

(Noot van Bart: deze herinrichting hadden we reeds voorgesteld tijdens de gemeenteraad van september. Vermits het hier gaat om een publieke parking die kadert in het gemeentelijk parkeerbeleidsplan is het logisch dat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt. Men moet deze werken dus niet afschuiven op de officiële eigenaar van de grond.)

Facebooktwitter