Herstel en huurderving Vertommen

Schriftelijke vraag. Betreft: Herstel en huurderving Vertommen

Geachte Burgemeester,

Gisteren werd tijdens de gemeenteraad in antwoord op een mondelinge vraag gesteld dat er een budget zou voorzien zijn voor de herstelling van het dak van de sporthal Vertommen.

Mag ik vragen dat van dit herstel spoedig werk wordt gemaakt, zodat de gebruikers weer op een normale wijze kunnen sporten?

Ik vernam dat beslist zou zijn dat de huurgelden voor de sportverengingen onlangs zouden opgetrokken zijn.

Kan u dit bevestigen? Is dit het gevolg van een beslissing van de gemeenteraad of van het schepencollege?

Het lijkt me beter de huurgelden alvast niet op te trekken voor het gebruik van deze sporthal zolang de herstelwerken uitblijven.

Kan deze evidente tegemoetkoming overwogen worden?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

163101

Facebooktwitter