Grote Kerkvoetweg en Brugpad

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

1) Een tweetal weken geleden werd er een afsluiting geplaatst op een veld dat uitgeeft op de Grote Kerkvoetweg. De eigenaar of firma die deze afsluiting heeft geplaatst heeft blijkbaar de vrijheid genomen om deze tot halverwege de Grote Kerkvoetweg te plaatsen waardoor hij niet alleen zijn afsluiting op gemeentegrond plaatst, maar bovendien zorgt voor een gevaarlijke situatie voor fietsers die deze trage weg gebruiken bij nacht (zie foto nr. 1). Kan de gemeente opdracht geven aan de eigenaar om deze afsluiting in te korten aub?

2) Het Brugpad (tussen de Grote Kerkvoetweg en de Kareelstraat) ligt al enkele maanden bezaaid met groenafval (waaronder stukken van boomstammen, takken, enz), waardoor fietsers dienen uit te wijken over het veld van de landbouwer om hun route verder te kunnen zetten. Daarnaast is een groot deel van het pad met onkruid en gras begroeid, waardoor het moeilijk te gebruiken is voor voetgangers en fietsers (zie beide problemen op foto nr. 2). Een hardere ondergrond kan misschien de oplossing zijn voor dit probleem. Kan de gemeente onderzoeken hoe men dit euvel kan verhelpen zodoende dit pad weer aangenamer te maken voor de trage weggebruikers.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto nr. 1:

GroteKerkvoetwegAfsluiting

Foto nr. 2:

Brugpad

Antwoord van de gemeente:

AntwGroteKerkvoetweg

Facebooktwitter