Grimbergen werkt aan termijnvisie voor de site van de Lammekes en de wijk Priesterlindeveld, met respect voor het open karakter van de omgeving

Grimbergen werkt aan termijnvisie voor de site van de Lammekes en de wijk Priesterlindeveld, met respect voor het open karakter van de omgeving.

We vernemen vandaag via de media dat het Grimbergse gemeentebestuur maar liefst 20 hectaren woonuitbreidingsgebied in ontwikkeling wil brengen en het gebied tussen de Veldkantstraat en de Korenbloemstraat wil verharden en volbouwen. Niets is minder waar.

In het Grimbergse beleidsplan staat hierover te lezen: “We stellen een RUP op voor de omgeving van de Lammekes en de wijk Priesterlindeveld, waar we ruimte voorzien voor recreatie en (in een latere fase) wonen in een groene omgeving.”

Concreet wil het gemeentebestuur de komende jaren werken aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor deze omgeving, waarmee wij juist willen voorkomen dat de site op termijn helemaal zou worden volgebouwd.

De omgeving bestaat uit twee woonuitbreidingsgebieden. Voor het meest zuidelijke gedeelte (een gebied van 5 hectare tussen Priesterlindebaan, Madeliefjesstraat en Korenbloemstraat) is in de woonbehoeftenstudie een ontwikkeling voorzien na 2030. Dat willen we behouden als een strategische woonreserve voor de lange termijn.

Voor het noordelijke gedeelte (een gebied van 11,6 hectare tussen Priesterlindebaan en Veldkantstraat) is de ontwikkeling eveneens pas voorzien na 2030. In deze zone, die aansluit bij de camping, willen we evenwel zoveel mogelijk plaats behouden voor recreatie, precies om het open ruimte-karakter van deze omgeving te vrijwaren. Het gaat om een visie op lange termijn.

In dit woonuitbreidingsgebied ligt tevens de site van het voormalige zwembad De Lammekes. Wij willen alle mogelijkheden openhouden om aan deze gemeentelijke site een zinvolle nieuwe bestemming te geven. Een van de mogelijkheden is de bouw van de nieuwe gemeentelijke feestzaal. Vandaar dat wij dit RUP volgend jaar willen opstarten.

Bij de uitwerking van een RUP is er altijd een ruime inspraakmogelijkheid van de bevolking. Vanzelfsprekend zullen we de Grimbergenaars tijdig op de hoogte brengen van de opstart van dit RUP.

Dit werd uitgebreid meegedeeld op de gemeenteraad van 28 november. Het is daarom verwonderlijk dat sommigen het nodig vinden om de mensen vandaag te misleiden en aan paniekzaaierij te doen.

Chris Selleslagh
burgemeester
Philip Roosen
1e schepen
Bart Laeremans
Schepen van Omgeving
Facebooktwitter