Grimbergen geselecteerd voor Scholenzangfeest

De provincie Vlaams-Brabant heeft vorig jaar een project gelanceerd om aan taalstimulering te doen via de promotie van kinderliedjes. Aan de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen werd voorgesteld om te kandideren voor de organisatie van een scholenzangfeest in samenwerking met de vzw ’t Smiske uit Asse. Het is de bedoeling dat de kinderen van het eerste en tweede leerjaar een reeks Nederlandstalige kinderliedjes aanleren in schoolverband. Op het einde van het schooljaar wordt dan een zangfeest georganiseerd met alle deelnemende scholen samen.

Het gemeentebestuur van Grimbergen diende in het najaar zijn kandidatuur in en werd samen met vier andere gemeenten uit Vlaams-Brabant geselecteerd voor dit project. Het opzet van dit project is om leerlingen met een anderstalige achtergrond een extra gelegenheid te geven om vertrouwd te geraken met het Nederlands. Om die redenen wordt in Grimbergen samengewerkt met de twee scholen van Strombeek-Bever (‘t Villegastje en Sint-Jozef) en met de scholen van de Borgt (De Negensprong) en de Verbrande Brug (De Ankering).

“Op dinsdag 26 mei zullen meer dan 320 leerlingen en leerkrachten gezamenlijk de kinderliedjes meezingen in het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever, samen met de muzikanten van ’t Smiske. Om dit voor te bereiden worden door diezelfde muzikanten twee oefenmomenten georganiseerd in de scholen. Vorige week vonden de eerste sessies hiervan plaats in Strombeek-Bever, morgen, 14 februari, zijn de scholen De Negensprong en De Ankering aan de beurt. Half mei volgt dan een tweede sessie,” aldus Karlijne Van Bree.

“We zijn blij dat onze Grimbergse scholen hieraan mogen deelnemen. Liedjes die in het hoofd van kinderen blijven hangen, zeker na de enthousiaste samenzang op een scholenzangfeest, bevorderen de taalverwerving. Dit kan er mee voor zorgen dat kinderen zich spontaner in het Nederlands zullen uiten en zich gemakkelijker thuis zullen voelen in onze taal,” besluit Bart Laeremans.

Bart Laeremans
bart.laeremans@grimbergen.be – 0476 46 98 85
Schepen van omgeving, wonen, ruimtelijke ordening, integratie en Vlaams karakter

Karlijne Van Bree
karlijne.vanbree@grimbergen.be – 0474 93 12 19
Schepen voor onderwijs, toerisme en erfgoed

Facebooktwitter