Grimbergen en de Vlaamse Landmaatschappij investeren in Maalbeekvallei

Gemeente Grimbergen investeert de komende jaren fors in de herinrichting van de Maalbeekvallei. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zal ze het park ontwikkelen.

Binnen de strategische doelstellingen van het planprogramma “Vlaamse Rand” streeft de Vlaamse regering hogere natuur- en landschapswaarden, betere bescherming en een meer coherente ontwikkeling van het landschap in de Vlaamse Rand na.

Programmacoördinator en projectleider van de Vlaamse Landmaatschappij Luc Vander Elst: “Op 14 april 2020 keurde de Vlaamse regering het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei goed. Dat deel van de Maalbeekvallei loopt van de kern van Grimbergen tot aan het kanaal. De volgende jaren wordt ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in de Maalbeekvallei. Rond de zomerperiode van 2022 start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de aanleg van een publiek park van 4 ha ten zuiden van het vliegveld van Grimbergen. De omgevingsvergunningsaanvraag wordt rond de jaarwisseling ingediend en tijdens het openbaar onderzoek zal een coronaproof  infomoment voor de bevolking worden georganiseerd.”

Om dit parkgebied te kunnen ontwikkelen was ook de verhuis van de twee hondenclubs nodig. De burgemeester samen met schepenen Philip Roosen en Bart Laeremans en de dienst Gebouwen gingen met de hondenclubverenigingen in gesprek en vonden een oplossing. Het Recreatief Vliegveld  Grimbergen vzw (RVG) was akkoord om een deel van hun terrein beschikbaar te stellen over de duur van de erfpacht. Zo krijgen de twee hondenclubs een nieuwe locatie en zullen zij samen een houten chalet delen.

“Om het park maximaal te kunnen ontwikkelen, halen we heel wat infrastructuur weg en wordt de zone bijna volledig onthard. Departement Omgeving kende hiervoor eind 2020 aan de gemeente Grimbergen een bijkomende Natte Natuur (Blue Deal)-subsidie toe van 63.847,50 euro”, zegt schepen Yves Verberck.


In haar technisch ontwerp zet de VLM sterk in op een natuurlijke inrichting met waterbuffering, waardoor de infiltratie van hemelwater wordt bevorderd en water een belangrijke plek krijgt in deze parkzone. De gemeenteraad keurde eind november daarom de samenwerkingsovereenkomst goed, die de praktische modaliteiten hiervoor tussen de gemeente en de VLM regelt.

Yves Verberck
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw

Facebooktwitter