GEZOCHT: Eigenaars van de Veldkantkapel

De Veldkantkapel is de grootste kapel op Grimbergs grondgebied, ongeveer anderhalve eeuw geleden opgericht. – De kapel was altijd in private handen, maar de huidige eigenaars blijken onvindbaar. Recent onderzoek bracht aan het licht dat de kapel sinds 1947 in handen kwam van de consoorten Risack, maar hun nazaten blijken onvindbaar.   – Om die reden vraagt Schepen van Erfgoed Karlijne Van Bree de bevolking naar elke vorm van informatie die kan helpen bij het vinden van de huidige eigenaars.

De Veldkantkapel, gelegen aan de Grote Kerkvoetweg (tussen Veldkantstraat en Poddegemstraat), is de grootste kapel op Grimbergs grondgebied. Zekerheid over de precieze datum van oprichting is er niet, maar doorgaans wordt ervan uitgegaan dat die ergens rond 1870 ligt. Opdrachtgever was de familie Luypaert-Potens, die haar dankbaarheid voor een verkregen genezing in Lourdes wensten uit te drukken. De Veldkantkapel is dan ook opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (ook deze naam wordt wel eens gebruikt) en in 1902 liet men aan de binnenkant ook een Mariabeeld plaatsen, afkomstig van het Franse bedevaartsoord. Tot voor enkele jaren vonden er in deze kapel nog misvieringen plaats in de meimaand. Vandaag laat de staat van de kapel dat niet meer toe.

Onderzoek FOD Financiën
“Als Gemeentebestuur hechten we veel belang aan de patrimoniale waarde van deze kapel”, legt Schepen van Erfgoed Karlijne Van Bree (Vernieuwing) uit. “Precies om die reden willen we weten we wie vandaag eigenaar is van dit gebouw. In het verleden werd via o.a. een notariskantoor onderzocht wie de eigenaar kon zijn. Collega Schepen Bart Laeremans (Vernieuwing), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, activeerde het dossier en vroeg aan de dienst  Patrimoniumdocumentatie om een onderzoek in te stellen. In tegenstelling tot wat verwacht was, bleek de kapel in handen te zijn gekomen van een familie die in de streek onbekend is.”
Spoor verdwenen
Wat weten we nu precies? In 1883 vond een verkoop plaats en werd het echtpaar De Naeyer – Leemans de nieuwe eigenaar. Hun dochter Josephine De Naeyer werd eigenaar in 1907. Zij overleed 40 jaar later, zonder testament. Daardoor gaat de staat er nu van uit dat de eigendom overging op haar drie kinderen, met name Emmanuel (°1888), Alexandre (°1889) en Madeleine (°1891) RISACK.  

Alle tips zijn welkom!

“Van het overlijden van Josephine De Naeyer is niets terug te vinden, laat staan dat we weet zouden hebben van een eventuele verkoop van de Veldkantkapel”, aldus Karlijne Van Bree. “Hetzelfde geldt voor de drie kinderen Risack die gezien hun geboortejaren inmiddels overleden zijn. De vraag is dus wie de nazaten zijn van de kinderen Risack. Indien er tussen de drie kinderen Risack of hun nazaten nooit een regeling werd getroffen, zijn zij gezamenlijk eigenaar van de Veldkantkapel.”

Daarom onze warme oproep aan iedereen die mogelijk iets weet wat ons naar de rechtmatige eigenaar van de kapel kan leiden. En denk zeker niet te snel dat wat men weet zinloos is. Het kleinste element kan een aanknopingspunt zijn.”

Elke tip is welkom en kan rechtstreeks aan Karlijne bezorgd worden (karlijne.vanbree@grimbergen.be of 0474/93.12.19).

Alvast bedankt!

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws.

Facebooktwitter