Gemeenteraad keurt sterke motie goed rond asfaltcentrale

Naar aanleiding van nieuwe geurhinder de afgelopen zomer stond de Grimbergse asfaltfabriek weer bovenaan de agenda. Meerderheid en oppositie zijn het erover eens dat de schadelijke uitstoot drastisch moet verminderen en de geuroverlast moet stoppen. De voorbije weken werd er samengewerkt aan een sterke, gemeenschappelijke motie die op de gemeenteraad van 27 oktober bijna unaniem werd goedgekeurd.

Als schepen van Leefmilieu was Yves Verberck nauw betrokken bij de vele gesprekken die de afgelopen twee jaar met de asfaltcentrale werden gevoerd. Daaruit is onder meer gebleken dat de centrale volgend jaar een nieuwe vergunning zal aanvragen voor een aangepaste installatie, waarbij de rookgassen worden nabehandeld met actieve koolstof, hetgeen zou leiden tot een geurreductie met 99%.

Op zich is dat goed nieuws maar toch blijven we hier kritisch tegenover staan. De Vlaamse overheid is momenteel immers bezig met de voorbereiding van nieuwe normen voor asfaltcentrales en met het uitschrijven van de zogeheten ‘Best Beschikbare Technieken’. Het lijkt ons de evidentie zelf dat de nieuwe vergunningsaanvraag van de centrale moet sporen met hetgeen Vlaanderen binnen afzienbare tijd zal uitvaardigen.

De fractievoorzitters van zowel meerderheid als oppositie alsook een aantal leden van het schepencollege hebben hiervoor herhaaldelijk samengezeten. Schepen Bart Laeremans hield de pen vast en kon de partijen bewegen tot deze gezamenlijke tekst. 

Lees hier het gezamenlijke persbericht namens de gemeenteraad.
Lees hier de motie.

Facebooktwitter