Gemeentebelastingen worden niet verhoogd

De Grimbergse coalitie van Vernieuwing, Open VLD en N-VA is erin geslaagd een meerjarenplanning in te dienen voor de komende zes jaren. Deze begroting toont veel ambitie en bevat heel wat nieuwe plannen. Opmerkelijk is dat we dit doen zonder de twee belangrijkste belastingen te verhogen: zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau.

Dit was een belangrijk engagement van de drie meerderheidspartijen in hun bestuursakkoord en we hebben woord gehouden.

Als het aan sommige oppositiepartijen had gelegen, waren deze belastingen wel verhoogd. Zeker de belasting op de onroerende voorheffing vindt men ‘te laag’ in vergelijking met andere gemeenten in Vlaanderen.

We zijn het daar niet mee eens. We stellen immers vast dat dit land vandaag nog steeds aan de wereldtop staat op vlak van hoge belastingen en we willen deze toestand niet nog erger maken.

Wat de onroerende voorheffing betreft, zijn de opcentiemen (567) inderdaad een stuk lager dan in vele andere gemeenten, maar men mag daarbij niet vergeten dat de basis voor deze berekening het kadastraal inkomen is.

Door het residentieel karakter van onze gemeente én door onze ligging nabij Brussel is dat (theoretische) inkomen een stuk hoger dan elders in Vlaanderen, waardoor de werkelijke jaarlijkse belasting voor onze gezinnen vandaag reeds vrij hoog is. Wonen is reeds erg duur in onze streek en we willen het niet nog duurder maken via een verhoging van de opcentiemen.

Retributies en huisvuilzakken

Anderzijds hebben we wel een reeks retributies en kleinere belastingen aangepast, doorgaans na vergelijking met de buurgemeenten. Zo wordt de belasting op langdurige leegstand of op verwaarlozing van gebouwen fors opgetrokken (van 1250 naar 2000 euro per jaar), omdat wij zulke toestanden ongewenst vinden. Met een verhoging van deze belasting willen we de betrokken eigenaars aanmoedigen om hun woning met de nodige spoed in orde te stellen.

Een andere belasting die we hebben opgetrokken, is de kostprijs van de rode restafvalzakken. Deze stijgt van 1,8 euro naar 2,3 euro voor een grote zak van 60 liter en van 0,9 euro naar 1,15 euro voor een kleine zak. Grimbergen zal dus niet meedoen met de uniforme restafvalzak van Intradura, die 2 euro zal kosten.

De GFT-zak van Grimbergen daarentegen zal goedkoper zijn dan deze van Intradura. Zo zal een GFT-grote zak van Intradura 1 euro kosten en een kleine 0,5 euro, terwijl die van Grimbergen beperkt blijft tot 0,80 en 0,40 euro (tot eind 2019 was dit 0,7 en 0,35 euro).

Waarom deze beslissing?

1. De verwerking van restafval is heel erg duur. Jaarlijks betaalt Grimbergen voor de huisvuilverwerking en de containerparken ongeveer 2,5 miljoen euro, terwijl we aan de inkomstenzijde (zakken, opbrengsten containerpark,… ) amper de helft terugverdienen. Via de verhoging hopen we dat de gemeentekas in de toekomst minder zal moeten bijpassen. Volgens onze inschatting zullen de opbrengsten in de toekomst schommelen rond de 60 procent van de totale kostprijs.

2. De hoeveelheid restafval moet fors zakken, indien we naar een duurzame samenleving willen evolueren. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) dringt er bijgevolg op aan dat de kostprijs voor restafvalzakken voldoende stijgt.
Concreet bedroeg de hoeveelheid restafval in 2018 per Grimbergenaar 166 kilo, terwijl dit zou moeten zakken naar 152 kg in 2022. Elders werd aangetoond dat een prijsstijging leidt tot een beter sorteergedrag. Daarom willen we de inwoners aanmoedigen om meer gebruik te maken van de witte zak voor groenten- fruit- en tuinafval. Voor wie een tuin heeft, blijft composteren natuurlijk het beste alternatief. Daarom blijven we de compostvaten fors subsidiëren.

3. Tegen voorjaar 2021 zal er een nieuwe zak komen in plaats van de huidige blauwe PMD-zak. Daarin zal veel meer plastiek worden toegelaten dan vandaag. Vanaf dan kan er bijgevolg nog doeltreffender gesorteerd worden.

We hopen dat u begrip kan opbrengen voor deze duidelijke beleidskeuze. De verhoging van de restafvalzak met 0,5 euro is slechts een peulschil vergeleken met de belastingverhoging die ons te beurt was gevallen indien de oppositie het voor het zeggen had.

We betreuren het dat een oppositiepartij het nodig vond via de sociale media iedereen op te roepen nog gauw rode huisvuilzakken te kopen. Indien er hierdoor in sommige winkels een tekort zou ontstaan, dan is dat hun verantwoordelijkheid.

De schepenen en gemeenteraadsleden van Vernieuwing

Facebooktwitter