Gemeente en Bûûmplanters staken op 29 en 30 november de schup in de grond voor meer zuurstof in de lucht

In augustus 2020 engageerde het lokaal bestuur van Grimbergen zich om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen. Doel is om deze legislatuur zoveel mogelijk extra bomen te planten in een gezamenlijke strijd tegen de klimaatopwarming. Voor de bebossing van een OCMW-perceel in de Steenstraat werken wij daarvoor samen met ‘de Bûûmplanters’.

Voor Grimbergen staat de teller voorlopig op 2.076 nieuw aangeplante bomen, maar op korte termijn komen daar nog heel wat boompjes bij. In het weekend van 19 november werden 103 geboortebomen geplant en op 29 en 30 november kwamen daar nog eens 580 boompjes en een bosrand van 570 stuks bij in de Steenstraat te Humbeek. We werkten daarvoor samen met de Bûûmplanters. De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van GBS Mozaïek staken een handje toe op 30 november. Volgend jaar komt dan het nieuw aangekocht perceel aan de Humbeeksesteenweg aan de beurt. We mikken daar op 2.850 extra bomen.

Chantal Lauwers
Schepen voor Leefmilieu
Facebooktwitter