[EA] Gebrek aan parkeerruimte nabij het Cultuurcentrum

De handelaars aan het Gemeenteplein zijn ongerust over de nakende vermindering van het aantal parkeerplaatsen ten gevolge van de geplande werken: de parking op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat zal verdwijnen voor het nieuwe gebouw voor bibliotheek en OCMW. Op en rond het Gemeenteplein zelf zal het aantal plaatsen eveneens verminderen. Dit kan ook leiden tot een verminderde aantrekkingskracht voor het CC.

Inmiddels werd halverwege de Jetsestraat door de gemeente al een kleine parking overgenomen, maar dit alleen zal geen soelaas bieden.

Los van de vermindering van het aantal parkeerplaatsen zal er hoe dan ook een tekort aan parkeerplaatsen zijn tijdens de werken. Uiteraard dient de individuele parkeerduur dan beperkt te worden.

Daarom is het wenselijk dat minstens een tijdelijke oplossing kan gevonden worden voor de periode van de werken.

Concreet stellen we het perceel voor links aan het begin van de Jetsestraat, naast de alleenstaande woning van een foorkramer, tegenover de private garages van de Nieuwelaan. Dit perceel is gelegen in een zone voor kleine nijverheid, koeren en hovingen.

Minstens zou deze grond moeten gehuurd worden en ingericht worden als parkeerruimte tijdens de werken. Een onteigening zou evenwel beter zijn. In dat geval kan deze parking na de werken gehandhaafd worden ten bate van het cliënteel van de lokale handelaars overdag en van de bezoekers van het Cultuurcentrum ’s avonds.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor:

A. dat het college een antwoord geeft op volgende vragen:

1. Wat is het voorziene startmoment voor de werken aan het gemeenteplein en inzake de bibliotheek? Hoe lang zullen deze werken duren?
2. Wat zijn de gevolgen van beide operaties voor het aantal parkeerplaatsen tijdens de werken?
3. Waren er reeds oplossingen voorzien voor de periode tijdens de werken?
4. Hoeveel parkeerplaatsen vallen er definitief weg ten gevolge van de heraanleg van het Gemeenteplein? Welke oplossing is hiervoor voorzien?
5. Hoeveel parkeerplaatsen vallen er overdag weg ten gevolge van de bouw van de bibliotheek annex administratief complex? Welke oplossing is hiervoor voorzien?
6. Hoe betrekt de gemeente de nieuw verworven parkeerruimte aan de Baalhoek in het lokale parkeerbeleid?

B. dat wordt overgegaan tot de onteigening van het braakliggend stuk grond aan het begin van de Jetsestraat en vervolgens tot de inrichting ervan als parking, zodat vanaf de start van de werken aan het Gemeenteplein een oplossing wordt geboden voor de klanten van de lokale handelaars alsook voor de bezoekers van het Cultuurcentrum.

Bart Laeremans

Antwoorden van het schepencollege:

– de grote rioleringswerken starten ter hoogte van de Ringlaan, gaan van daaruit via het Sint-Amandsplein naar het CC en via de Jan Mulsstraat naar de A12. De werken aan het CC worden pas verwacht tegen 2019. Er is dus geen onmiddellijke nood aan extra parkeerruimte;

– de Baalhoekparking (overgenomen van de modefirma’s in de buurt) bevat 48 plaatsen en zal worden ingeschakeld in het gemeentelijk parkeerbeleid;

– in het nieuwe parkeerbeleidsplan zullen er in het centrum uitgebreide zones komen voor betalend parkeren, zodat de parkeerduur zal inkorten. In de Jan Mulsstraat en de Lakensestraat komen er parkeerplaatsen bij en er komen zones voor kortparkeren ten behoeve van de handelaars;

– het aantal parkeerplaatsen op het Gemeenteplein zelf wordt verminderd van 60 naar 36

– tijdens de werken komt er een tijdelijke parking van 64 plaatsen op het voormalige voetbalveld aan de Rodepoortstraat (dit is 800 meter verwijderd van het CC!);

– onder het hoekgebouw voor OCMW en bibliotheek komt een parking waar plaats zal zijn voor een twintigtal parkeerplaatsen;

– de burgemeester stelde dat een aankoop van de grond in de Jetsestraat erg duur zou zijn. Ze verloor daarbij uit het oog dat niet alleen een aankoop van de grond maar ook een huur ervan kan onderzocht worden, minstens voor de periode tijdens de werken. Een verstandig bestuur gaat het gesprek aan met zo’n eigenaar.

Inmiddels maakte het schepencollege een bocht van 180 graden over het nieuwe hoekgebouw van OCMW en bib: de ondergrondse parking wordt er geschrapt. We komen hierop zeker nog terug.

Facebooktwitter