Franstalige signalisatie

Geachte Burgemeester,

Onderstaand bord troffen we aan op de hoek van de Populierendallaan en de Oude Schapenbaan.

Kan de betrokken aannemer gecontacteerd worden?

Kan u aannemers van werken erop wijzen dat alle signalisatie Nederlandstalig moet zijn?

Kan u in de toekomst ter zake een uitdrukkelijk engagement vragen van de aannemers?

Met dank voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Foto:

20160706OudeSchapenbaan (2)

Facebooktwitter