Eurostadion: infoavond 12/12/2016 (2 videofragmenten)

Artikels www.bruzz.be

Artikel 1:

Onduidelijkheid troef op infoavond Eurostadion

Mobiliteit, de neutraliteit van de gemeente en het innovatief centrum. Dat waren de drie belangrijkste bekommernissen van de bewoners op de infoavond rond het geplande Eurostadion die bouwheer Ghelamco maandagavond organiseerde in het cultuur centrum van Strombeek (Grimbergen). “Een parking graven betekent 1,5 miljoen kubieke meter grond verplaatsen, goed voor 75.000 vrachtwagens. Waar en wanneer zullen die rijden?”

Op de infovergadering in de grote zaal van het cultuurcentrum tekenden zo’n 120 buurtbewoners present. Na de presentatie van het project door bouwheer Ghelamco werden enkele pertinente vragen gesteld. De drie belangrijkste onderwerpen op een rijtje.

1. Mobiliteit
Bewoners wezen erop dat het project de fileproblemen op de ring rond Brussel nog zal verergeren. Daarnaast vreest men dat de ondergrondse parking van 10.000 plaatsen, te klein is. “Nu wordt parking C, ook goed voor 10.000 plaatsen, gebruikt voor voetbalmatchen, concerten, Batibouw, het autosalon enzovoort. Dat blijft allemaal bestaan én daar komen nu nog eens 20.000 voetbalsupporters bij, én 4.700 mensen die in de bedrijven op de site werken.”

De extra verkeersdrukte die de werken met zich zullen meebrengen, roept ook vragen op. Een ondergrondse parking graven zorgt immers voor een enorme berg aarde, die weggevoerd moet worden. “Het gaat om 1,5 miljoen kubieke meter grond”, zegt een bewoner, “goed voor 75.000 vrachtwagens. Waar en wanneer zullen die rijden?”

“We mikken voor een stuk op transport per schip”, antwoordt Gheysens. “De rest wordt aan de zijkant van de site op vrachtwagens geladen en die vertrekken dan wanneer er geen file is op de ring.” Daarop barst de zaal in lachen uit, en stelt iemand dat Ghelamco dat zo nooit kan halen.

Er werden vanuit het publiek ook vragen gesteld of het project wel conform is met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse overheid in 2011 vastlegde voor Parking C.

Hierbij werd onder meer gewezen op het feit dat dit GRUP een maximum van 20.000 vierkante meter kantoren voorziet voor dit gebied. Deze oppervlakte is echter al bereikt in de plannen voor het multifunctioneel complex, terwijl er elders nog ruimte voorzien is voor bedrijven. Ghelamco-bestuurder Philip Neyt repliceerde dat de projectontwikkelaar zich strikt aan dit GRUP gehouden heeft, iets wat meer dan een jaar lang bestudeerd werd door 4 gereputeerde advocatenkantoren.

2. Innovatiecampus
Voor veel bewoners zijn de plannen met de innovatiecampus, waar een revalidatiecentrum, innovatieve bedrijven en logies komen, onduidelijk. “Wat is het nu? En hebben jullie al contacten met innovatieve bedrijven?” Dat blijkt niet zo te zijn. “De invulling is een proces dat groeit”, stelt Gheysens.

De logies in het innovatiecentrum, goed voor zeshonderd kamers, roepen ook vragen op. “Ja, dat kan gedeeltelijk een hotel zijn”, zegt Philippe Neyt, bestuurder van Ghelamco. Een percentage kan hij daar niet op plakken. Of het ook volledig een hotel kan zijn? “Dat kan, maar dat is niet de bedoeling.”

3. Neutraliteit
Een bewoner stelt ten slotte de vraag of de gemeente Grimbergen wel neutraal kan oordelen in dit dossier. Per slot van rekening verdient de gemeente aan het project: 4, 7 miljoen euro aan bouwtaksen en onroerende voorheffing in het eerste jaar, erna de jaarlijks terugkerende opbrengsten, goed voor 6 procent van de gemeente-inkomsten.

Dit is belangrijk, stelt een jurist uit Antwerpen, omdat de procedure voor de afschaffing van de buurtweg op parking C, nog loopt. Zolang die beslissing niet is gevallen, kan men niet beginnen bouwen.

Artikel 2:

Eurostadion: beton- en energiecentrale op parking C

Er komt een energiecentrale en een tijdelijke betoncentrale op de Heizelvlakte. Dat zei projectmanager Simon Gheysens maandagavond op de infoavond over het Eurostadion, in Strombeek. De kost van het volledige project wordt op 500 miljoen geraamd.

De energiecentrale, volgens Gheysens waarschijnlijk een flexistation met gasturbines, voorziet alle gebouwen op de site van warmte, koude en elektriciteit. De inplanting van die centrale wordt voorzien in de noordoostelijke hoek van de site, achter het paviljoen.

Dit kan geluidsoverlast met zich meebrengen, iets waar Ghelamco in z’n milieueffectenrapport (MER) ook rekening mee houdt.

“Om de potentieel aanzienlijke geluidsoverlast voor de woningen aan de Gentsestraat te milderen dienen maatregelen genomen te worden om elke normoverschrijding te vermijden (…) dit door de voornaamste geluidsbronnen niet naar de omliggende woningen te richten en ze voldoende afgeschermd op te stellen.De installaties zullen in omkastingen binnenin het gebouw worden geplaatst.”

De tijdelijke betoncentrale, die het aantal transporten van en naar de werf moet doen afnemen, werd oorspronkelijk ook aan het paviljoen, in de Noordoostelijke hoek voorzien. “Maar omdat die minimum 150 meter van de omringende huizen moet liggen, hebben we ze verplaatst naar het midden van de site”, zegt Gheysens.

“Dat is op 400 meter van de dichtstbijzijnde woning. De betoncentrale komt ook in een put van tien meter diep te liggen, wat het geluid nog meer tegenhoudt.”

Om het opwaaiend stof te beperken, worden de onderstellen van de vrachtwagens voortdurend gereinigd, zegt Gheysens nog.

De totale kostprijs van alle tijdelijke en vaste constructies, inclusief stadion en innovatiecampus, beraamt Gheysens op 500 miljoen euro.

Facebooktwitter