[EA] Wandelpad van basiliek naar basiliek

In 2013 werd door de gemeenteraad het traject goedgekeurd voor het wandelpad ‘van basiliek naar basiliek’ dat op termijn het centrum van Grimbergen met dat van Vilvoorde wil verbinden. Dit leidde tot een verbetering van de trage wegen op de Kraaienberg, meer bepaald het traject van de Drijfstraat naar het Tangebeekbos.

Erg jammer is dat niet tegelijk werk werd gemaakt van het herstel van de trage weg tussen de Populierendallaan en diezelfde Drijfstraat. Dit traject ligt er zeer modderig bij en is voor fietsers nagenoeg onberijdbaar. Het zou wenselijk zijn dat hier een gelijkaardig systeem wordt uitgewerkt, met name twee parallelle betonstrookjes.

Een gelijkaardige redenering gaat op voor de trage weg die, vertrekkend vanuit en parallel aan de Sparrenlaan naar de Spaanse Lindebaan loopt en die eveneens slecht onderhouden is.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege:

– werk maakt van een behoorlijke aansluiting van de Populierendallaan op de Drijfstraat via de omvorming van de bestaande, maar verwaarloosde trage weg tot een goed begaanbaar en berijdbaar voet- en fietspad;
-werk maakt van de verbetering van de trage weg die vertrekt vanuit en parallel loopt aan de Sparrenlaan.

Bart Laeremans

Facebooktwitter