[EA] Verkavelingsplannen nabij de wijk Waardbeek

Het OCMW vond het nodig om enkele strategisch gelegen gronden voor een relatief lage prijs te verkopen aan een vastgoedmaatschappij. Op deze wijze dreigt de groene buffer tussen het OCMW-rusthuis Ter Biest, de Waardbeekdreef en de woonwijk Waardbeek helemaal volgebouwd te worden.

Het is helemaal niet duidelijk wat voor type woningen hier zal komen en wat de impact hiervan zal zijn op het wooncomfort van de inwoners van het rusthuis en van de sociale woonwijk. In ieder geval moet vermeden worden dat de nieuwe woningen te dicht zouden komen bij de sociale woningen. De mensen uit deze wijk zijn overigens vragende partij om hun achtertuinen wat te vergroten. Op dit moment zijn de meeste van deze tuintjes (beter: koertjes) bijzonder klein.

De aanpalende woning van de Waardbeekdreef (met diepe tuin) is overigens nog niet in handen van de projectontwikkelaar. Daarom is het wenselijk dat het gemeentebestuur in dit dossier een bemiddelende rol zou spelen en dat zou worden nagegaan of de verkoop van een gedeelte van deze tuin aan de buurtbewoners kan benaarstigd worden.

Daarnaast moet er hoe dan ook voldoende recreatief groen of speelgroen aanwezig blijven in deze buurt. Het is daarom beter dat de gemeente zelf een aantal opties naar voren schuift, vooraleer we alweer geconfronteerd worden met plannen die te belastend zijn voor deze omgeving.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat:

– de gemeente nagaat wat de mogelijkheden zijn om de tuinen van de woningen van de Dahlialaan uit te breiden met (een deel van) de aanpalende grond;
– de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening zelf een aantal schetsen uitwerkt waardoor de verkavelaar wordt aangezet een project uit te werken met een beperkte belasting voor de omgeving en met een maximale aanwezigheid van groen in deze wijk;
– de ontsluiting voor autoverkeer enkel gebeurt via de Waardbeekdreef.

Bart Laeremans

Behandeling op de gemeenteraad:

De burgemeester stelde in haar antwoord dat nog niet duidelijk is wat er zal gebeuren, vermits de grondruil met de vastgoedmaatschappij nog niet rond is. De bekommernissen en opmerkingen zullen worden ‘meegenomen’, maar het is voorbarig om de diensten hier nu al energie in te laten steken.

We repliceerden dat het beter is dat Grimbergen vooraf de krijtlijnen uitzet vooraleer de gemeente door de promotor voor voldongen feiten wordt geplaatst.
Ook stelden we voor dat de gemeente een bemiddelende rol speelt tussen de eigenaars van de grond die paalt aan de tuinen van de Dahlialaan. Indien de inwoners een stuk van deze grond samen aankopen, kunnen zij hun achtertuintjes wat groter maken, zodat de nieuwe wijk niet onredelijk dicht bij deze woningen zou komen.

Facebooktwitter