[EA] Uitbreiding van het bedrijven-terrein aan de Waardbeek en over de herinrichting van dat van de Verbrande Brug

Tijdens de gemeenteraad van 23 oktober 2014 dienden we een uitgebreid agendapunt in over de mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Waardbeek. De problematiek hing toen samen met de herinrichting van het bedrijventerrein aan de Verbande Brug.

Blijkbaar heeft het schepencollege nu op eigen houtje definitief beslist om het bedrijventerrein aan de Waardbeek te ontwikkelen. Nochtans was de kwestie destijds gekoppeld aan een bedrijfsbehoeftenstudie: een werkgroep moet onderzoek voeren naar de ‘projectaanpak, de projectinhoud en de samenwerkingsvormen’ samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant en met Haviland.

Ook lazen we in het schepencollege van 25/8/2014 “Zone Waardbeek wordt pas uitgevoerd wanneer het schepencollege op basis van een advies dat de GECORO aanreikt, beslist of het aansnijden ervan noodzakelijk is.” Tijdens datzelfde schepencollege werd de opmaak van een RUP voor de bedrijvenzone aan de oostkant van de Verbrande Brug andermaal bevestigd. We zijn in dit dossier nog niet echt gevorderd.

Dit roept een reeks vragen op.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen: (In het blauw: de antwoorden van de meerderheid)

1. Kan het schepencollege een overzicht geven van alle adviezen die in dit dossier sinds oktober 2014 werden verleend? Wat werd er beslist of geadviseerd door de bevoegde werkgroep inzake de ‘projectaanpak, de projectinhoud en de samenwerkingsvormen’? Wat is het standpunt van de POM en Haviland?

Er werden hierover voorlopig geen nieuwe adviezen opgevraagd of ingediend.

2. Kan het schepencollege tevens een overzicht geven van alle beslissingen die reeds in dit dossier genomen werden?

Er werden nog geen echte beslissingen genomen. Er werd enkel een enquête gehouden bij de Grimbergse bedrijven.

3. Werd er reeds een bedrijfsbehoeftenstudie uitgevoerd of is dit precies het voorwerp van de brieven die naar de bedrijven gestuurd werd? Op welke wijze werd tot op heden door de bedrijven gereageerd?

Een bedrijfsbehoeftenstudie moet nog worden opgesteld. Uit de bevraging blijkt alvast dat er 21 bedrijven interesse hebben in de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.

4. Waarom is iedere koppeling weggevallen met het dossier van het bedrijventerrein aan de Oostvaartdijk? Wat werd er inzake dat bedrijventerrein beslist? Hoever staat het met dat RUP?

Inzake de bedrijvenzone aan de Verbrande Brug zit men vast: Wegen Vlaams-Brabant gaat niet akkoord met een ontsluiting via Cargovil en het college heeft niet meteen een alternatief. De opmaak van het RUP voor de Verbrande Brug werd uitgesteld.

Onze commentaar: het schepencollege ging zelf zwaar in de fout door een bouwvergunning toe te staan aan een groot bedrijf, waardoor een alternatieve ontsluiting geblokkeerd werd. Wij hadden daar nog voor gewaarschuwd.

5. Werd er reeds een studiebureau ingehuurd of gecontacteerd om een ontwerp te maken voor het bedrijventerrein aan de Waardbeek? Zo ja, hoever staat het met dat ontwerp?

Geen duidelijk antwoord.

6. Wat is de voorziene timing en kostprijs?

Geen antwoord.

Raadslid Eric Nagels vroeg in dit kader of de NV Zeekanaal haar belofte zal houden om de drie resterende woningen aan de Verbrande Brug op te kopen. Daarover bestaan twijfels. Men zou dit navragen.

Bart Laeremans

Onze commentaar: het is zeer spijtig dat men nog altijd geen perspectief kan bieden voor een fraaie en leefbare inrichting van de wijk aan overzijde van de Verbrande Brug, die er vandaag desolaat bij ligt. Wij begrijpen niet dat het schepencollege deze kwestie voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld (en dus verschoven naar de volgende beleidsperiode), tegen alle beloften in.

Wat betreft de mogelijke komst van een bedrijventerrein van vijf hectaren aan de Waardbeek, zijn we niet enthousiast. De Wolvertemsesteenweg is nu reeds geplaagd door lange files. Het bestaande terrein kan wel wat worden uitgebreid en afgewerkt, maar 5 hectaren is erg veel. Zo’n forse uitbreiding zou het landelijk karakter van deze omgeving erg aantasten.

Facebooktwitter