[EA] Toestand wegdek Westvaartdijk

De toestand van het wegdek van de Westvaartdijk is al jaren een gevaar voor de weggebruikers en zeker voor de fietsers die deze weg nog durven te gebruiken. De Westvaartdijk is nu echt in een heel slechte staat: diepe putten in het wegdek, die dan soms nog gevuld zijn met water of modder. De rijweg is vaak door de smurrie niet meer te onderscheiden van de ernaast liggende niet verharde stukken, wat zeer gevaarlijke situaties kan veroorzaken wanneer men van de weg beland.

Bovendien ligt de Westvaartdijk heel dikwijls vol met modder en afval afkomstig van de aanpalende industriële sites zodat rijden nog gevaarlijker wordt, zeker voor fietsers tussen de stroom van vrachtwagens. De Westvaartdijk gebruiken is echt gevaarlijk.

Nog niet zolang geleden zijn er een aantal straten of gedeelten van wegen overgedragen van de gemeente aan N.V. Zeekanaal vandaar mijn vraag:

Is er toen met de N.V. Zeekanaal niet afgesproken om het wegdek van de Westvaartdijk te verbeteren? Zo ja, is er dan een timing vastgelegd tegen wanneer dat dan zou moeten uitgevoerd worden? Indien er geen afspraken zijn gemaakt kan er dan niet vanuit de gemeente bij de N.V. Zeekanaal worden op aangedrongen om die verbeteringen zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Eric Nagels

Facebooktwitter