[EA] Opwaardering vijver en omgeving aan de Bergmansbeekweg in Strombeek

Mijnheer de Voorzitter,
Mevrouw de Burgemeester,
Mevrouw de Algemeen Directeur,

Op de gemeenteraad van 28 september 2017, vrijwel een jaar geleden dus, bracht ik problemen in kaart met het oog op een opwaardering van de vijver, oever en nabije omgeving gelegen aan de Bergmansbeekweg in Strombeek. Er werd gemeld dat de vijver er verwaarloosd bijlag en op sommige plaatsen de afzetting van de oever verdwenen was. Zitbanken waren beschadigd.

Deze plek is een mooi stukje natuur dat zeer waardevol is voor Strombeek en de wijk Haneveld.

Op voormelde gemeenteraad werd meegedeeld door de bevoegde schepen dat er werk zou gemaakt worden van de gevraagde opwaardering.

Het is jammer vast te stellen dat er na een jaar geen verandering merkbaar is. Een aantal foto’s in bijlage illustreren dit.
De banken zijn beschadigd en besmeurd, de vijver lijkt niet onderhouden en in de omgeving wordt afval gestort.

De troeven van deze site komen daardoor niet ten volle tot uitdrukking.

Ook de hogergelegen site aan de sportvelden dienen qua infrastructuur te worden nagekeken.

Voorstel

De gemeenteraadsleden van Grimbergen dragen het schepencollege/schepen op om werk te maken van de opwaardering van de site aan de Bergmansbeekweg en te antwoorden op volgende vragen:

• Welke concrete initiatieven werden er genomen na de opwerping van de problematiek tijdens de gemeenteraad van 28 september 2017 ?
• welke concrete acties zal Grimbergen ondernemen om van de site (en bovengelegen site) terug een aangename en propere lokatie te maken ?

Voor de fractie Vernieuwing,

Karlijne VAN BREE,
gemeenteraadslid

Foto omgeving:

Foto vijver:

Foto bank:

Foto bank:

Reactie van het schepencollege:

Schepen Eddie BOELENS krijgt het woord en stelt dat raadslid VAN BREE een beetje ongeduldig is en dat hij na 5 jaar deelname aan het beleid beseft dat geduld een goede deugd is. Men heeft niet stilgezeten en dit meteen besproken op het schepencollege na de gemeenteraad want er was inderdaad een budgettair probleem. Het budget was verschoven maar men heeft gedaan gekregen om dit opnieuw te voorzien nl. € 35.000,00. Men heeft ook met de dienst WIEB samen gezeten en concrete afspraken gemaakt. Zo zal de vijver worden proper gemaakt door deze te ontslibben, dat wordt gedaan met een soort korrels die ondertussen werden besteld bij Ibrabel en waarvoor reeds een bestelbon ter waarde van € 9.460,00 werd opgemaakt.

Dit is niet te onderschatten. Het zuiveren van vijvers van de slib, de sliblaag is zo groot en anders krijgt men het water niet proper. Dit werd goedgekeurd in het schepencollege van 3 juli 2018 maar dit heeft wat voeten in de aarde gehad. Dit is altijd een heel werk. Het vlechtwerk rond de vijver zal ook hersteld worden. We hebben afspraken om het dolomietpad beter in te richten, we hebben hiervoor geld uit het budget trage wegen afgetroggeld. Er wordt niet stilgestaan. We hebben plannen met schepen Vertongen om ook iets te doen aan de Schaasput alsook aan de vijver in de Borgt maar daar is momenteel geen budget voor.

De interpellatie van gemeenteraadslid Karlijne VAN BREE werd niet opgenomen omdat de micro niet aanstond.

Schepen Eddie BOELENS antwoordt hierop negatief, er werd september beloofd. Het hoofd van de dienst is deze week met verlof maar ik heb vorige week nog met hem samen gezeten en de werken zouden in september gebeuren en dus niet pas volgend jaar. Ik hoop dat je dezelfde vraag volgend jaar niet moet herstellen en ook niet aan andere mensen.

Facebooktwitter