[EA] Onderhoud en de toegankelijkheid van de motte

Grimbergen kent een rijk historisch verleden, maar dat wordt niet altijd naar waarde geschat en onvoldoende kenbaar gemaakt. Bij de jongste Open Monumentendag stond de Motte of Senecaheuvel in de wijk Borcht (officieel nog steeds foutief Borgt) opnieuw in de belangstelling.
De tentoonstellingskasten onderaan de heuvel waren in slechte staat; een ruit was nagenoeg ondoorzichtig. De weg naar boven was aanvankelijk overwoekerd. Medewerkers van de groendienst zouden twee weken hebben moeten werken om de heuvel weer wat toonbaar en toegankelijk te maken.
Dat is te betreuren, want het verdient aanbeveling om deze historische plek op regelmatige wijze open te stellen, minstens voor de scholen. De motte is immers de wieg van het historische Grimbergen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat:

– de tentoonstellingskasten onderaan de Senecaberg worden opgefrist;
– de motte jaarlijks minstens één keer gemaaid en onderhouden wordt en opengesteld wordt voor het publiek en/of de scholen;
– de scholen worden uitgenodigd om de rijke geschiedenis van Grimbergen te integreren in het lespakket van de tweede of derde graag van het lager onderwijs, met behulp van een educatieve syllabus;
– een prijs wordt uitgeloofd voor de inwoner die bijdraagt tot de totstandkoming van zo’n syllabus.

Bart Laeremans

Samengevat antwoord van het college:

– de schepenen waren ook zelf tot de vaststelling gekomen dat De Motte vaker, minstens jaarlijks, zou moeten worden opengesteld voor het publiek
– de scholen zouden hierbij betrokken kunnen worden (bv in het kader van de fruitpluk)
– men vraagt zich af of het zinvol is de tentoonstellingskassen te renoveren

Facebooktwitter