[EA] Motie aanvraag stedenbouwkundige vergunning – wijzigen bestemming handelszaak naar CC (Grimbergsesteenweg)

Motie inzake de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – wijzigen van de bestemming van handelszaak naar cultureel centrum, Grimbergsesteenweg 139, Grimbergen (Strombeek-Bever)

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek betreffende de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning waarbij om een wijziging van bestemming van handelszaak naar cultureel centrum wordt verzocht, ter hoogte van een perceel gelegen Grimbergsesteenweg 139, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever).

Dat het pand waarop het verzoek betrekking heeft voorheen een handelszaak was.

Dat het voorstel van verzoek een cultuurcentrum betreft dat onder meer voorziet in 5 leslokalen, een cafetaria, een gebedsruimte alsook sanitaire voorzieningen.

Dat uit de verschillende functies van het gebouw blijkt dat er talrijke extra parkeerplaatsen nodig zullen zijn alsook fietsparkeerplaatsen, die de draagkracht van de omgeving evenwel ruimschoots overschrijden. Er wordt geen enkele auto- of fietsparkeerplaats voorzien in de aanvraag.

De aanvraag voldoet niet aan de noodzakelijke parkeervereisten. Het cultuurcentrum zou een zware druk leggen op de parkeercapaciteit.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op een ongunstige beslissing te nemen door het verzoek inzake de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar cultureel centrum voor een perceel gelegen Grimbergsesteenweg 139, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) met als kadasternummer: (afd. 4) sectie A 229 K4, af te wijzen.

Karlijne VAN BREE
Luk RAEKELBOOM
Gemeenteraadsleden Vernieuwing

Facebooktwitter