[EA] Motie aan de Vlaamse overheid inzake de verbinding tussen Strombeek en Bever

Tijdens de voorstelling van de plannen voor de heraanleg van de Ring en de omgeving van de A12 is gebleken dat de bovengrondse verbinding tussen het centrum van Strombeek en de wijk Bever zou moeten verdwijnen.

Deze brug werd enkele decennia geleden gebouwd met de bedoeling het isolement van de wijk Bever te doorbreken.

Het is vooralsnog niet duidelijk of het weghalen van de brug tussen de Beverstraat en de Gentsesteenweg echt noodzakelijk is voor de heraanleg van het klaverblad.

Indien dat inderdaad zo zou zijn, dan is het nodig een alternatief uit te werken voor het gemotoriseerd verkeer. Anders zullen vele inwoners van Bever kilometers per dag moeten omrijden.

De mensen van de Werkvernnootschap stellen dat het probleem wordt aangepakt door een fiets- en voetgangersverbinding onder de A12, maar dat is een schijnoplossing. Wanneer het donker, koud of nat is, kan zeker begrip worden opgebracht voor ouders die hun kroost met de wagen naar school brengen. Een omweg via de Romeinsesteenweg is op het spitsuur geen volwaardig alternatief, omdat de files in die omgeving zeer hardnekkig kunnen zijn.

Daarom is het wenselijk dat er ook voor auto’s een ondergrondse verbinding wordt gecreëerd.
Dat hoeft geen brede tunnel te zijn. Een variant van het tunneltje onder de Vilvoordsesteenweg tussen Dressaertlaan en Sint-Donatuslaan zou al heel wat soelaas kunnen bieden.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt de Vlaamse overheid om tussen de wijk Bever en het centrum van Strombeek niet alleen een fiets- en voetgangerstunnel te realiseren, maar tevens een bescheiden tunnel voor personenwagens.

Bart Laeremans

Facebooktwitter