[EA] Kruispunt Kareelstraat en Humbeeksesteenweg

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Bij de heraanleg van het kruispunt van de Kareelstraat en de Humbeeksesteenweg is er een verhoogde stoeprand aangelegd over de ganse breedte van de Humbeeksesteenweg. De bedoeling van deze verhoogde stoep is om de voorrang richting Kareelstraat aan te geven. Deze verhoogde stoeprand zorgt echter voor veel ongemak voor de omwonenden en is bovendien een gevaar voor de onwetende bestuurders. Voor bestuurders die dit kruispunt niet kennen of ook bij duisternis, wanneer men deze verhoogde stoep niet ziet en men met de wagen – maar vooral met een vrachtwagen – vanuit Nieuw Kwartier richting Caterpillar rijdt of omgekeerd, is deze stoep een onverwacht obstakel. Dit zorgt dan voor veel lawaai, gedaver maar ook gevaar. Bovendien is dit een druk bereden baan voor zwaar vervoer van en naar de bedrijven in de kanaalzone en Caterpillar.

Ook de wegmarkeringen van het kruispunt en de aanpalende fietspaden zijn nog steeds niet aangebracht, alhoewel dit kruispunt reeds enkele maanden in gebruik is. Het ontbreken van markeringen op de fietspaden zorgt bijvoorbeeld voor gevaarlijke toestanden voor de bewoners bij het verlaten of reinigen van hun woning.

Vandaar de volgende vragen aan het college :

– Kan er niet overwogen worden om dit kruispunt te herbekijken en de onveilige verhoogde stoeprand te verwijderen?
– Wanneer wordt het uitvoeren van de wegmarkeringen gepland?

Met vriendelijke groeten,

Eric Nagels
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Facebooktwitter