[EA] Herstel grasberm langsheen parking Academie en aanleg van enkele parkeerplaatsen voor kort parkeren

Gelet op het feit dat de parking tussen de Academie in Strombeek-Bever en het Cultuurcentrum tijdens de uren van activiteiten meestal volledig wordt ingenomen;
Dat er in de buurt vaak een tekort aan parkeerplaatsen is voor gebruikers van onder meer de Academie, zeker in het licht van de huidige wegenwerken;
Dat (vaak werkende) ouders die hun kinderen brengen en afhalen enig comfort dient geboden te worden door middel van het ter beschikking stellen van parkeerkaatsen in de buurt;
Dat ouders momenteel door het gebrek aan parkeerplaats, die zij vaak maar kort dienen in te nemen, hun voertuig op de grasberm plaatsen hetgeen aanleiding heeft gegeven tot diverse putten (zie foto in bijlage). Dit geeft geen mooie aanblik maar kan bovenal gevaarlijk zijn, of tot schade aanleiding geven.

Voorstel:

Aan de gemeenteraad van Grimbergen wordt voorgesteld dat het schepencollege de opdracht wordt gegeven om over te laten gaat tot:
– het herstellen van de grasberm langsheen de parking van de Academie;
– voorzien van enkele plaatsen voor kort parkeren op of langsheen de parking van de Academie, eventueel in de vorm van een “zoenstrook of knuffelpad” voor het op- en afzetten van gebruikers van de Academie.

Met dank.

Hoogachtend,

Karlijne Van Bree

Foto:

Facebooktwitter