[EA] Heraanleg van een aantal gemeentewegen

Naar aanleiding van de heraanleg van het kruispunt Brusselsesteenweg – de Merodestraat – Speelbroek werden er tot op het laatste moment allerlei wijzigingen aangebracht aan de plannen, die nog niet werden besproken op het niveau van de gemeenteraad.

Hoe dan ook zal de heraanleg van het kruispunt belangrijke gevolgen hebben voor de mobiliteit in Grimbergen-centrum, denken we maar aan het (deels) afsluiten van de Merodestraat en aan de verplichting voor het verkeer vanuit de Triohofstraat om rechts af te slaan.

Om de impact van deze werken te bespreken (zowel voor het centrum, de wijk Abtsdal als de wijk Mierendonk), de mogelijke parkeeralternatieven en de verkeersveiligheid nabij de school, is het wenselijk dat over deze plannen kan gediscussieerd worden in het kader van een gemeenteraadscommissie.

Zo zou kunnen overwogen worden dat de parking van de Regenboog enkel kan worden opgereden door het verkeer dat vanuit het centrum komt (waardoor b.v. meer gebruik kan gemaakt worden van parking Ter Wilgen en enkele te reserveren parkeerplaatsen in de Merodestraat).

Daarnaast zijn er de plannen voor de Lagesteenweg en Beiaardlaan. Deze zijn al lang niet meer ter sprake gekomen in de schoot van een commissie. Gelet op het feit dat er op de Brusselsesteenweg toch storende fouten zijn gebeurd (b.v. geen parkeerplaatsen aan het radiologisch centrum), is het wenselijk dat alle geïnteresseerde raadsleden hierover hun zeg kunnen doen en dat er nog aanpassingen kunnen gebeuren. Ook de voorziene timing en fasering moet worden besproken.

Tenslotte zijn er nog de geplande werken aan de Wolvertemsesteenweg. Tijdens de gemeenteraad van november heeft de schepen van Openbare Werken gemeld dat er verschillende faseringen mogelijk zijn. AWV zou dit via een presentatie willen voorleggen aan de middenstanders. Ook zijn er blijkbaar een aantal zaken die de gemeente zou kunnen beslissen.
Daarom is het wenselijk dat AWV haar presentatie ook spoedig kan doen aan de verkeerscommissie.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat:

– er in januari een gemeenteraadscommissie ‘Omgeving’ wordt bijeengeroepen met minstens de volgende onderwerpen:
– bespreking van de plannen inzake het kruispunt Brusselsesteenweg – de Merodestraat en Speelbroek en de gevolgen daarvan voor de mobiliteit in het centrum, de wijk Abtsdal en de Mierendonk;
– bespreking van de plannen, timing en fasering voor de werken aan de Lagesteenweg en de Beiaardlaan;
– presentatie door AWV en bespreking van de plannen en de mogelijke fasering van de werken aan de Wolvertemsesteenweg;
– het college het nodige doet voor een presentatie van AWV voor de handelaars, zodat ook de middenstandsraad een aantal adviezen kan verstrekken, o.a. inzake de fasering van deze werken en de bereikbaarheid van de handelszaken.

Bart Laeremans

Facebooktwitter