[EA] Brand in Beigem: gebrek aan bluswater en afwezigheid gemeentelijke doorgangswoning als noodopvang

In de vroege ochtend van maandag 10 april werd een landbouwersfamilie uit Beigem getroffen door een zware brand. Opmerkelijk was dat de brandweer veel tijd verloor met het zoeken naar een goed werkende wateraansluiting. Blijkbaar stond er niet genoeg druk op de wateraansluiting ter hoogte van de getroffen boerderij in de Beemdenstraat. Misschien werd reeds nagegaan wat hiervan de oorzaak was.

Anderzijds bleek dat de doorgangswoning in de Leopold Luypaertstraat niet beschikbaar was omdat ze momenteel zou gebruikt worden voor langdurige bewoning. Dit is, zo dachten we, niet de bedoeling van een doorgangswoning.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege een antwoord geeft op volgende vragen:

1. Kan bevestigd worden dat er geen druk stond op de waterleiding in de Beemdenstraat, zodat er elders naar bluswater moest gezocht worden en er hierdoor kostbare tijd verloren ging? Wat was hiervan de oorzaak? Wat wordt er aan het probleem gedaan?

2. Kan bevestigd worden dat er geen plaats was in de gemeentelijke doorgangswoning? Hoe lang wordt deze woning inmiddels door dezelfde personen betrokken? Op welke wijze zal ervoor gezorgd worden dat de doorgangswoning daadwerkelijk kan fungeren als noodwoning?

Bart Laeremans

Facebooktwitter