[EA] Bijkomende speelruimte aan de gemeenteschool van Beigem

Er is heel wat protest gerezen tegen de omvorming van het pleintje aan het oud gemeentehuis van Beigem tot een speelplein. Dit protest is zeker te begrijpen: de buren hebben al veel geduld mogen oefenen tijdens de werken; het is moeilijk te verdedigen dat deze relatief kleine ruimte nog veel langer als speelplaats zou worden gebruikt.

De oplossing die nu wordt voorgesteld is erg halfslachtig: het terrein enkel gebruiken gedurende tweemaal 10 minuten en een alternatieve locatie tijdens de middag, bewijst dat er een alternatieve locatie voorhanden is. Bovendien kan men heel wat vragen stellen bij het voornemen om hekken te plaatsen die ’s avonds en in het weekend worden weggenomen. Wie zal men vinden om telkens deze verhuis te doen?

Volgens de regionale pers zouden er gesprekken lopen om een grond in de buurt aan te kopen. Dit behoeft meer uitleg. Een alternatieve oplossing is dus wel degelijk mogelijk?

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege:

-uitleg verstrekt over de plannen op het pleintje voor het oud gemeentehuis van Beigem: waarom wil men daar gedurende twee korte speeltijden nog een speelplaats behouden? Waar wordt er dan gespeeld tijdens de middagpauze? Op welke wijze wil men dit plein dan concreet inrichten? Met welk materiaal wil men de speelplaats omheinen, zodat het plein ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakanties ‘open’ zou zijn? Wie staat dagelijks in voor het wegnemen en opbergen van de omheining?
-uitleg verschaft over de gronden die men zou kunnen aankopen rondom de beide schoollocaties in Beigem: wat zijn de onderzochte of mogelijke pistes? Wat is de voorziene kostprijs? Moeten er planologische bestemmingen gewijzigd worden? Tegen wanneer kan dit gerealiseerd zijn? Wanneer kan het plein voor het oud gemeentehuis definitief worden vrijgemaakt?

Bart Laeremans

Facebooktwitter