[EA] De verwerking van Argentijns gif bij Indaver in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 27 februari 2014

Groot was mijn verbazing toen ik volgend artikel van Raf Custers van 18 februari 2014 las op MO (mondiaal nieuws) . Ik citeer :

Argentijns gif onderweg naar België

Er is een lading giftige PCBs onderweg van Argentinië naar België. Eindbestemming is de recyclage-installatie van Indaver in Grimbergen. De PCBs komen uit transformatoren die jarenlang opgeslagen lagen in een ijzermijn in Sierra Grande. Protest van de bewoners maakte dat het goedje uiteindelijk is opgekuist.
De vracht van 70 ton PCBs is begin februari per vrachtwagen naar de haven van Buenos Aires vertrokken. De krant Rio Negro citeerde Tomas Olmedo van de firma Ashwell die het gif in trucks heeft geladen . Volgens Olmedo worden de PCBs in België naar een installatie van de firma Indaver in Grimbergen gebracht . Daar zal het zware gif worden geneutraliseerd.
PCBs of polychloorbifenylen(en) zijn scheikundige producten die decennialang zijn gebruikt in transformatoren en als koelvloeistof , ze zijn heel moeilijk biologisch afbreekbaar en kunnen zich opstapelen in de voedselketen (ze stapelen zich op in de lichaamsvetten) en zijn zeer toxisch. In België hebben wij in 1989 nog een PCB crisis , toen dioxine-crisis genoemd , meegemaakt toen PCBs uit afgedankte transformatoren in een containerpark illegaal als frituurolie werd gestort en zo in diervoeder terechtkwamen.
Tegenwoordig zijn PCBs verboden , in de Europese Unie sinds 1991
Deze Argentijnse PCBs komen uit transformatoren die waren achtergelaten in de ijzermijn van Sierra Grande , een mijn met een bewogen geschiedenis, waar ze nu dus onder druk van de bevolking moeten worden weggehaald.

Voorstel
De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoord geeft op de volgende vragen:

  1. Was de gemeente op de hoogte van deze verwerking van Argentijnse PCBs?
  2. Is het de bedoeling van de firma Indaver om vanuit gans de wereld PCBs naar Grimbergen aan te trekken om te verwerken ? Of gebeurt dit nu reeds ? Zo ja , welke hoeveelheden worden jaarlijks vanuit het buitenland dan aangevoerd en welke maatregelen gaat het college dan garanderen om onze volksgezondheid te vrijwaren?
  3. Kan Indaver die technologie niet exporteren naar die landen waar de PCBs vandaan komen?

Eric Nagels

Facebooktwitter